Etiket: "tefekkür etmek"

RİSALE-İ NUR HİZMETİNİN GAYESİ NEDİR

RİSALE-İ NUR HİZMETİNİN GAYESİ NEDİR

İnsan, bazen hedef sapması yaşayabilir veya idealini kaybedebilir. Bu sebeple asla ve kat’a şaşırmaması için daima esasatlarını, düsturlarını kontrol etmelidir. Bu kaidelerden uzaklaşıyor mu yoksa bağlı olarak mı devam ediyor murakabesini yapmalı. 

Devamını oku ›

Tefekkür Edip İcabınca Yaşayabilenlere Ne Mutlu !

Risale-i Nur mesleğinin dört esasından biri de; tefekkürdür. Risale-i Nur eserleri, bir saati bir sene nafile (farzlar dışındaki) ibadet sevabını verebileceği hadiste bildirilen tefekkürle ilgili çok mühim dersler vermek özelliğini de taşımaktadır. Risale-i Nur eserlerinden alınan tefekkür dersleriyle, “Kâinat Kitabı”ndan, tefekküre verilebilecek çok sayıdaki misaller bizleri kendine çekmektedir (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›