Etiket: "Zafer Karlı"

Sorularla Celcelutiye

Sorularla Celcelutiye

Celcelutiye, Hazreti Ali Efendimiz’in şerh ettiği, Arapça, içinde yer yer Süryanice kelimeler de bulunan bir kaside, bir duadır. Celcelutiye kasidesinin kendisi değil, onun aslını teşkil eden muhtevası itibariyle kudsi hadis gibi veya zımnî bir vahiy olarak telakki edilebilir (Zafer Karlı)

Devamını oku ›
Sorularla EVRAD-I KUDSİYE

Sorularla EVRAD-I KUDSİYE

Bu yazımızda Evrad-ı Kudsiye olarak da bilinen Evrad-ı Bahaiye duası hakkında bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacağız…(Zafer Karlı)

Devamını oku ›
Zafer Karlı’nın Risale-i Nur Hizmeti ile Meşgul Bir Kardeşe Yazdığı Mektup

Zafer Karlı’nın Risale-i Nur Hizmeti ile Meşgul Bir Kardeşe Yazdığı Mektup

Asla unutulmamalıdır ki; bizim hizmetimiz okuma eksenli, insan merkezlidir. Merhum Ceylan Ağabeyimizin de notlarında dediği gibi “okumayanın hizmeti muvakkat olur.” Yani, yanmayan yakamaz… Öyleyse önce “Sen” aklını, kalbini ve ruhunu Cenab-ı Hakka yönelteceksin. Davranışların ve yaşantınla Muhammedî (asm) aynada güzel görünmeye çalışacaksın… (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Sorularla Ashab-ı Kehf

Sorularla Ashab-ı Kehf

Eshab-ı Kehf ne demektir? Eshâb-ı Kehf’in önemi nedir? Eshâb-ı Kehf’in sayısı kaçtır? Eshab-ı Kehf’in Anadolu dışında başka yerlerde de olduğu söylenmekte midir? Osmanlı arşivlerine göre Eshab-ı Kehf nerededir? (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

İşârâtü’l-İ’caz’ın hemen baş tarafında bu eseri Birinci Dünya Savaşının ilk senesinde cephede ve yanında başvuracak kaynak kitap olmadan te’lif ettiğini söyler. İşaratü’l-İ’caz, Risale-i Nur Külliyatının bir fihristesi, bir listesi ve o Nur bahçesinin bir fidanlığıdır. Sırr-ı i’cazı’l-Kur’an’ın bir menbaı olan bu eser Fatiha Suresi ile Bakara Suresinin ilk 33 ayetinin tefsiridir. Bu eser için Mehmed Akif Ersoy “Eğer âlim iseler, gitsinler Bediüzzaman’ın yazdığı İşaratü’l-İ’caz’ı anlamaya çalışsınlar” demiştir. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›