Etiket: "Zafer Karlı"

Sorularla EVRAD-I KUDSİYE

Sorularla EVRAD-I KUDSİYE

Bu yazımızda Evrad-ı Kudsiye olarak da bilinen Evrad-ı Bahaiye duası hakkında bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacağız…(Zafer Karlı)

Devamını oku ›
Zafer Karlı’nın Risale-i Nur Hizmeti ile Meşgul Bir Kardeşe Yazdığı Mektup

Zafer Karlı’nın Risale-i Nur Hizmeti ile Meşgul Bir Kardeşe Yazdığı Mektup

Asla unutulmamalıdır ki; bizim hizmetimiz okuma eksenli, insan merkezlidir. Merhum Ceylan Ağabeyimizin de notlarında dediği gibi “okumayanın hizmeti muvakkat olur.” Yani, yanmayan yakamaz… Öyleyse önce “Sen” aklını, kalbini ve ruhunu Cenab-ı Hakka yönelteceksin. Davranışların ve yaşantınla Muhammedî (asm) aynada güzel görünmeye çalışacaksın… (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Sorularla Ashab-ı Kehf

Sorularla Ashab-ı Kehf

Eshab-ı Kehf ne demektir? Eshâb-ı Kehf’in önemi nedir? Eshâb-ı Kehf’in sayısı kaçtır? Eshab-ı Kehf’in Anadolu dışında başka yerlerde de olduğu söylenmekte midir? Osmanlı arşivlerine göre Eshab-ı Kehf nerededir? (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

İşarat-ül İ’caz’ın Yeni Tercümesi!

İşârâtü’l-İ’caz’ın hemen baş tarafında bu eseri Birinci Dünya Savaşının ilk senesinde cephede ve yanında başvuracak kaynak kitap olmadan te’lif ettiğini söyler. İşaratü’l-İ’caz, Risale-i Nur Külliyatının bir fihristesi, bir listesi ve o Nur bahçesinin bir fidanlığıdır. Sırr-ı i’cazı’l-Kur’an’ın bir menbaı olan bu eser Fatiha Suresi ile Bakara Suresinin ilk 33 ayetinin tefsiridir. Bu eser için Mehmed Akif Ersoy “Eğer âlim iseler, gitsinler Bediüzzaman’ın yazdığı İşaratü’l-İ’caz’ı anlamaya çalışsınlar” demiştir. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Cevşenül Kebir’in 57. Babının Risale-i Nur İle Şerhi

Cevşenül Kebir’in 57. Babının Risale-i Nur İle Şerhi

Her millet, herkes Allah’ı bilir. Onu, daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok’ diye Risale-i Nurun Marifetullah konusundaki tahşidatına mukabele etmek istiyorlar. Hâlbuki Allah’ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz’î ve küllî her şey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î iman etmek.. (Zafer Karlı’nın harika yazısı..)

Devamını oku ›