Etiket: "Zafer Karlı"

Sorularla Celcelutiye

Celcelutiye, Hazreti Ali Efendimiz’in şerh ettiği, Arapça, içinde yer yer Süryanice kelimeler de bulunan bir kaside, bir duadır. Celcelutiye kasidesinin kendisi değil, onun aslını teşkil eden muhtevası itibariyle kudsi hadis gibi veya zımnî bir vahiy olarak telakki edilebilir (Zafer Karlı)

Devamını oku ›

Sorularla EVRAD-I KUDSİYE

Bu yazımızda Evrad-ı Kudsiye olarak da bilinen Evrad-ı Bahaiye duası hakkında bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacağız…(Zafer Karlı)

Devamını oku ›

Zafer Karlı’nın Risale-i Nur Hizmeti ile Meşgul Bir Kardeşe Yazdığı Mektup

Asla unutulmamalıdır ki; bizim hizmetimiz okuma eksenli, insan merkezlidir. Merhum Ceylan Ağabeyimizin de notlarında dediği gibi “okumayanın hizmeti muvakkat olur.” Yani, yanmayan yakamaz… Öyleyse önce “Sen” aklını, kalbini ve ruhunu Cenab-ı Hakka yönelteceksin. Davranışların ve yaşantınla Muhammedî (asm) aynada güzel görünmeye çalışacaksın… (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Sorularla Ashab-ı Kehf

Eshab-ı Kehf ne demektir? Eshâb-ı Kehf’in önemi nedir? Eshâb-ı Kehf’in sayısı kaçtır? Eshab-ı Kehf’in Anadolu dışında başka yerlerde de olduğu söylenmekte midir? Osmanlı arşivlerine göre Eshab-ı Kehf nerededir? (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Cevşenül Kebir’in 57. Babının Risale-i Nur İle Şerhi

Her millet, herkes Allah’ı bilir. Onu, daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok’ diye Risale-i Nurun Marifetullah konusundaki tahşidatına mukabele etmek istiyorlar. Hâlbuki Allah’ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz’î ve küllî her şey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î iman etmek.. (Zafer Karlı’nın harika yazısı..)

Devamını oku ›