Tedbir Nedir? Koronaya Karşı Nasıl Tedbir Alınmalıdır?

Tedbir kelimesi için verilen 3 tanımı ele alalım;

“TEDBİR

-Bir şeyi te’min edecek veya def’ edecek yol.

-Cenab-ı Hakk’ın Hakîm ismine uygun hareket, riayet.

-Bir şeyde muvaffakiyet için lâzım gelen hazırlık.” (Yeni Lügat, Tedbir Maddesi)

Birinci tanımı ele alalım; “Bir şeyi te’min edecek veya def’ edecek yol.” Bunu uyarladığımız zaman karşımıza çıkan ise şudur; bu virüsün yayılmamasını sağlayarak sıhhati te’min etmek ve virüsü yayarak başkalarına bulaştırmayı da def’ etmek.

İkinci tanımı ele alalım; “Cenab-ı Hakk’ın Hakîm ismine uygun hareket, riayet.” Çok mühim bir noktadır ki bizim asıl konularımızdan birisi budur. Cenab-ı Hakk’ın “Hakîm” ismine uygun hareket etmek “tedbir” kapsamına giriyor. Hikmetli yapılan her iş gibi, tedbir almak da “Hakîm” ism-i celiline bakıyor. Cenâb-ı Hak “Hakîm’dir, abes iş yapmaz.” (Sözler, s. 22) Kendisi abes iş yapmadığı gibi abes iş yapılmasını da istemez. Ve kullarının da hikmetli davranmasını ister, Cenab-ı Hakk.  Üçüncü tanımı ele alalalım; “Bir şeyde muvaffakiyet için lâzım gelen hazırlık.” Bunu salgın hastalıklara teşmil edersek; o hastalığın ref’ edilmesi ve insanlardan uzak tutulmasına muvaffak olmak için yapılan hazırlıkların tamamına “tedbir” denilir. Bu konuda yapılan bütün koruyucu önlemler buna girer.

Tedbir ile ilgili Cenab-ı Hakk mealen şöyle buyuruyor; “…ihtiyatı elden bırakmayın…” (Elmalılı Meali Orjinal, Kur’ân-ı Kerîm, Nisa Sûresi, 102. Âyet-i Kerîme Meâli) bir başka deyiş ile “Bütün ihtiyat tedbirlerini alın…” denilmektedir. Vesselâm…

Abdulkadir Çelebioğlu

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: