Tevbe ve İstiğfar

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ey tevbeleri en güzel şekilde kabul buyuran Tevvâb ve her şeyi hikmetle yapan Hakîm, bana öyle bir tevbe nasip eyle ki, (bir kötülük yaptıklarında veya nefislerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlar, Ondan günahları için mağfiret dilerler, Allah’tan başka kim var ki günahları bağışlasın)! ) zümresine dâhil olayım.(1 defa)

Azamet ve kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyum olan Allah’tan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan’dır. (11-33-100 defa)

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: