Türkçe/İngilizce Mukabeleli 4. Söz Hazır

dorduncu.sozRisale Hakkında:

Bu Dördüncü Söz, namaz hakkındaki âyetlerin mühim bir sırrını, gayet makul ve mantıkî bir temsil ile tefsir ediyor. Zerre miktar insafı bulunanı teslime mecbur ediyor.

Çalışmamız Hakkında:

Bu Türkçe/İngilizce mukabeleli çalışma ile Dördüncü Söz’ün İngilizce tercümesinde geçen kavram ve ifadeleri daha çabuk ve kalıcı öğrenerek aşina olacaksınız inşallah.

 

Bu çalışmayla amaçlananları şöyle sıralayabiliriz:

  • İngilizce yürüttüğümüz hizmetlerimizi teshil etmekte vasıta içindir.
  • Risale-i Nur’un İngilizce tercümelerinde konu, mes’ele, mâna ve terminoloji üzerine vukufiyeti daha kolay ve sür’atle kazanmak içindir.
  • İngilizce Risale-i Nurlar ile meşguliyet hengâmında dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetinde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarımızla.

 

Bu çalışmanın en hususi farkı:

Cümledeki kısacık ifadeleri dahi karşı satırla birbirine tevâfuk ettirmesidir. Böylece İngilizce herhangi bir ifadenin karşı tarafta Türkçe hangi ifadeye karşılık olduğu az dikkat ile seçilebilmektedir. Dillerdeki gramer farklılığından dolayı ifadelerin bazısı karşı karşıya denk gelemiyor; bu yüzden çeşitli vurgular ve Arabca alfabe ile işaretler belirtilmiştir (bir ifadenin karşı sayfada çevirisi, kendi hizasına en yakın yazı-vurgu-renk benzerliği olan satırdır/ifadedir).

Çalışmanın hedef kitlesi; İngilizce Risaleleri okurken sözlüğe ihtiyaç hissedenler ve de Türkçe’yi yeni öğrenen diğer uyruklu Nur Talebeleridir.

İmkân buldukça Küçük Sözler’i 9. Söz’e kadar tamamlayarak “küçük sözler” ismiyle bastırıp ileride neşretmek emelindeyiz.

Önemli bir iki nokta:

  • Şu tarz çalışmalardaki hedef ve gayemiz, Risale okumalarını bunlara taşımak değildir. Ne Risaleleri sadeleştirmek ne de basite indirgemek de değildir hedef. Belki yaptığımız şey, âcizane, İngilizce Risalelerde vukufiyeti arttırmaya vesileliktir.
  • Hem her senede, İngilizce eğitime yeni başlayan laâkal yüzlerce kardeşimize kendi Nur dairemizde müsbet bir meşguliyet sahası oluşturmak..
  • Hem RİSALE-İ NUR’un ehl-i hizmetine, şu derslerin (İngilizcesinden) tedrisi ve ta’limi hengâmında sühûlet kazandırmaktır. Yani, kendi tecrübe ettiğimiz şu tarzı ―Altıncı Mektub’da işaret edilen hissedarlıktaki gibi― bu dairedekilerin de istifadesine sunmaktır.
  • Bu çalışma; Hz. Üstadımızın, meâlen, “…vazifeleri, -ulûm-u îmaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.” ifadesinde dâhildir diye kanaattayız.
  • Son olarak, “Huz mâ safâ, da’mâ keder” güzel bir düsturdur…

 

Bu tarz mukabeleli çalışmalara dair görüş, tavsiye ve isteklerinizi; bölgenizde okumak için başka risalelerin hazırlanması talebinizi; çalışmaların geliştirilmesine dair geri dönüşlerinizi ve de sizin yabancı dil risaleler üzerine kendi çalışmanızı, yukarıdaki e-posta adresine göndermenizi bekliyoruz..

Eğer bu mukabeleli risale çalışmalarımızın hazırlanmasına yardımda bulunmakla iştirak ederseniz, İhlâs Risalesi’nde işaret olunduğu üzere, bu alanda bir taksimü’l-a’mal hâsıl olabilir. Öyleyse, şu tarz çalışmalarda hissedarlık arayanlarla teşrik-i mesai edebiliriz…

Baskı versiyonu indirmek için tıklayın: FourthWord_Booklet_DorduncuSoz_A6.pdf

Bilgisayarda veya mobil cihazda okumak için tıklayın: FourthWord_PC_MOBILE_DorduncuSoz_A6.pdf

 

RİSALE-İ NUR’dan hazırladığımız bu tarz çalışmaların bazılarını görmek için: nurnet.org/tag/mukabeleli-risale

İletişim:

Lütfullah

Magosa, Kıbrıs

limitlessglory@gmail.com

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: