Vakit gelince ertelenmez, keşke bilseydiniz

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin.

Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez.

Keşke bilseydiniz.

“Nûh Sûresi 3 ve 4. Ayet Mealleri”

..…….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:

Bir kimseye Allah (c.c.) bir nimet verirse “Elhamdülillah”ı çoğaltsın.

Kimin kaygısı artarsa “Estağfirullah” desin.

Rızkı geciken de, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” sözünü artırsın.

(Hadis-i Şerif Meali – İbni Asakir)

.…….

Risale-i Nur’dan;

İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. (İşaratü’l-İ’caz)

…….

Cevşen’den ;

Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,

Ey söndürülemeyen nûrun sahibi,

Ey had ve hesâba gelmeyen medih ve senâ sahibi,

Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,

Ey sayılamayan nîmetler sahibi,

Ey zevâl bulmayan saltanat sahibi,

Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi,

Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,

Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,

Ey tam idrak edilemeyen kemâl sahibi,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

…….

Esma-ül Hüsna;

El-Hayy: Sonsuz mükemmellikteki hayat Zâtının sıfatı olan; Zâtı bu sıfattan ayrı düşünülemeyen; hayatı, daimî, ezelî ve ebedî olup ölme ve yok olma gibi arızalardan uzak bulunan; kâinattaki bütün hayat izleri ve canlı fertler üzerinde taklid edilmez mühürleri bulunan.

El-Kayyûm: Varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan, bizatihi varlıkta kaim olabilen; fakat bütün eşya onun iradesi ve yaratmasıyla varlıklarını sürdüren ve vücutta kalan. Zerreler ordusundan yıldızlar ordusuna kadar bütün varlıkları hassas bir denge ve ölçü ile ayakta tutan ve önemli vazifelerde çalıştıran.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: