Kategori: Hikayeler

‘Hac da Kapının Önünde, Aç da’

Bir zamanlar, Erzurum ilinin bir köyünde, kendi halinde yaşayan bir adamcağız vardı. Kunduracılık yaparak geçimini temin ederdi. Kazanndığından bir kısmını da kenara ayırmayı adet edinmişti. Adamcağızın bundan muradı, bir kere çıktığı hac yolculuğuna bir kere daha çıkmaktı…

Devamını oku ›

Dostluk Öyküleri: Allah’ın Dostu

Allah, İbrahim Peygamber’i kendine dost seçtiği zaman, melekler sordular:
‘Ey Rabbimiz! İbrahim Sana nasıl dost olabilir? Onu meşgul eden nefsi, evladı ve ailesi vardır.’
Bu sual üzerine Allah, onlara şöyle buyurdu:…

Devamını oku ›

Vakıdî’nin Mühürlü Kesesi

…Hz. Peygamber’in (asm) seferleri üzerine yazdığı Kitab-ül Megazî adlı tarih kitabının yazarı Abdullah Vakidî (747-823), yazdıkları ve halka anlattıklarıyla, insanları bilgilendirir, heyecanlandırır ve iyi insanların safına katılma arzularını coştururdu. Herkes onu sever ve takdir ederdi…

Devamını oku ›

Kalbin İbadeti Muhabbetullah

Muhabbet, kâinatın hem nuru, hem hayatıdır. Muhabbet dünyanın rengi, kainatın ahengi, kalplerin feyzidir…(Hatice Başkan)

Devamını oku ›

Mızrağın ucunda bir kefen

Selahâddin Eyyubi, ölüm döşeğinde idi. Kendisinden sonra, yerine geçecek olan oğlu Melik Efdal’i yanına çağırdı ve ona şunları nasihat etti:
“Evlâdım sana, bütün iyiliklerin kendisinden geldiği Allah korkusu ile doğrudan ve doğru yoldan ayrılmamayı vasiyet ederim…”

Devamını oku ›