Kategori: Yazılar

Said Nursî Hazretleri ifsat komitesinin planlarını bozmuştur

Said Nursî Hazretleri ifsat komitesinin planlarını bozmuştur

1925 yılında, Vilayat-ı Şarkî’yeden; Garbi Anadolu’ya nefyedilen Bediüzzaman, Van’ın ileri gelenleri, hatta Van’ın eşkiyaları  “aman efendim bizi bırakıp gitme, müsaade buyur sizi göndermeyelim, arzu ederseniz Arabistan’a götürelim,” yalvaran ahaliye ve silahlı guruplara  “ Ben Anadolu’ya gideceğim, onları istiyorum.” diyerek hepsini teskin etmiştir (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Ubudiyyet

Ubudiyyet

Ubudiyyet, “Allah’a teslim olup, Kur’ân ve Peygamber vâsıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmak.” demektir. Biz insanların da yaratılma gayesi budur. Zira Cenâb-ı Hak “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.”1 buyurmaktadır. Ubudiyyet, biz insanların fıtrî vazifesi olup, herhangi bir beklenti içerisinde olmamamız gerekirken maalesef ubudiyyetimize dünyevî gayeleri alet ediyor ve ihlâstan uzaklaşıyoruz. İşte bu […]

Devamını oku ›
Soru cevaplı islami bilgiler

Soru cevaplı islami bilgiler

Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? Cevap  : a- Farz,   b- Vacip,   c- Sünnet,  d- Müstehap,   e- Mübah,   f- Haram,   g- Mekruh,   h- Müfsit.  (Abdulkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Yolcu Gittiği Yeri Bilmeli

Yolcu Gittiği Yeri Bilmeli

Sen uzun yolculuk için, geldin  bu aleme, Ebediymiş gibi kendini dünyaya verme? Öğrenip bilmeden, hiç kimseyi asla yerme, Sonsuz hayat, hedefinde ise sonun aydın. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Hakka yönelin, Huzur bulun

Hakka yönelin, Huzur bulun

Sevgili dostlar, bir millet değerleri ile büyür, fark oluşturur, toplumun fertleri arasında manevi bir bağ oluşturup, toplumsal muhabbetin oluşmasına katkıda bulunabilir.Şu yüzyılın değeri olarak da dünyada bize bir fark kazandıran Said-i Nursi ve dolayısıyla Risaleyi Nur külliyatıdır (Eyüphan Kaya)

Devamını oku ›