Hz. Mehdi ve Askerleri’nin Özellikleri Nelerdir?

Hakim’in Müstedrek’inde Hz. Ali’den gelen bir rivayette Hz. Mehdi ve askerlerinin faziletleriyle ilgili olarak şöyle denilir:Selef onları geçemediği gibi halef de onlara ulaşamaz. (Müstedrek, Mukaddime: 52, Fasıl, s.319

Hz. Mehdi’nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek, rahatlık meyli, can, mal, mevki korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır. Ama “onlar buna aldırmayacak.” (Ramuzü’l Ehadis, s. 476 (İbni Mace’den)

Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât çıkıncıya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın.  (Süyûtî, el-Havî, 2:67–68; el-Burhan, v. 87a.)

Sizden kim o güne yetişirse karlar üzerinde emekleyerek de olsa ona katılsın. (İbni Mâce, Kitabü’l-Fiten: 36 (H. 4082, 4084); Müstedrek, 4:465.; İbni Kesir, Kitabü’n-Nihaye, 1:28-29.)

Dalâlete dâvet edilecek. İşte sen o gün bir halife gördüğünde ağacın kökünü ısırarak da olsa ölünceye kadar ona koş.  (Ebû Avane, Müsned, 4:476.)

“Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Mehdi) yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal’ın merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar.” (Mehdilik ve İmamiye, s. 37, Sahih-i Müslim, c. 11/s. 393’den nakil)

Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 54)

Hz. Mehdi’nin bayrağında “Biat Allah içindir” yazılıdır.”
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 65)

İmam-ı Rabbani (r.a.) Mektubat’ında diyor ki;

Öyle makamlar da vardır ki, cezbe ve sülûk oraya yanaşamaz. Bu son makamlar çok yüksek, pek kıymetlidir.

Bu makam Ashab-ı Kiramdan sonra Hz. Mehdi de görünecektir. Tasavvuf büyüklerinden pek az kimse, bu makamdan haber vermiştir.

Bu makamın ilimlerinden, ma’rifetlerinden söyleyen ise, yok gibidir.

Bu makam, Allah-ü Teâlânın, öyle büyük bir nimetidir ki, dilediği, seçtiği bahtiyarlara nasip olur.

Ashâb-ı Kirâm (aleyhimürrıdvân) bu pek yüksek mertebeye, daha ilk sohbette ayak basardı ve zamanla bu mertebelerde yükselirlerdi. (1.cilt 32.Mektup)

Peygamberimizin (s.a.v.) haber verdiği Hz. Mehdi, velayetin en yüksek derecesinde olacağına göre, o da bu yoldan yetişmiş ve bu yolu  tamamlamış ve düzeltmiş olacaktır. (1.cilt 251.Mektup)

Geleceği haber verilmiş olan Hz. Mehdi’nin Rabbi’de (terbiye edicisi de) ilim sıfatıdır. (1.cilt 251.Mektup)

ZAFER KARLI

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: