Son Yazılar

Mısır’daki İhvan-ı Müslimîn ve Türkiye’deki Nurculuk Hareketi

Mısır’daki İhvan-ı Müslimîn ve Türkiye’deki Nurculuk Hareketi arasındaki farkları bu yazıda bulacaksınız.

Devamını oku ›

Kadın ve şefkat

Şefkat, kadının fıtratında Rahim isminin aynası olarak en parlak surette tecelli etmiştir… Şefkat, kadının maddî ve manevî yaratılışının özünde vardır.

Devamını oku ›

Risale-i Nur’un dili ve üslûbu

Onun üslubunun en hâkim unsuru, son derece ikna kudretine sahib olmasıdır. Pek çok edipler yeknesak bir üslubun kıskacında kıvranıp dururken, Bediüzzaman, ilim ve hikmetin, akıl ve mantığın hâkimiyetinde değişik üslublar, kullanır.

Devamını oku ›

Kul Hakkı

Kul hakkını çiğnemek, Allah’ın hududuna tecavüz olarak kabul ediliyor. Artık böyle bir cinayeti işleyen insan kime iltica edecek, kimden yardım dileyecektir?

Devamını oku ›

Kolombiya’dan Nurlu Haberler Var

Risale-i Nur’un cazibe-i kudsiyesi tüm dünyanın nazar-ı dikketini celbediyor. Kolombiya’da yeşeren Nur çiçeğini buyurun oradan dinleyelim…

Devamını oku ›