Son Yazılar

Nur talebeleri Fiilen Siyasete Girmezler, Ehline Bırakırlar

Nur talebeleri Fiilen Siyasete Girmezler, Ehline Bırakırlar

Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. «Risale-i Nur, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Nur Talebesine Büyük Ders

Nur Talebesine Büyük Ders

Allah ın sizlere ihsan ettiği ezeli lütfuna karşı secdeden başlarınızı kaldırmayınız. Gecenin soğuğuna aldırmayınız. Sizlere lütfünü hiçbir hususta esirgemeyen Rabb-i Rahime, gecenin bu mübarek saatlerinde kalkarak vazife-i şükrü eda ediniz (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Tefekkürün İslâmi Hayatımıza Te’sirleri

Tefekkürün İslâmi Hayatımıza Te’sirleri

Beşer, fıtraten şu kâinatın Hâlıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünki fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Hayat Olmadan Var Olmanın Anlam ve Kıymeti Nedir? (Risale-i Nur Eğitim Programı-35)

Hayat Olmadan Var Olmanın Anlam ve Kıymeti Nedir? (Risale-i Nur Eğitim Programı-35)

Hayatın bu kâinatı ışıklandıran ve şenlendiren en parlak hakikat olduğu ortadadır. Hayat olmadan var olmanın hiçbir anlamı ve kıymeti yoktur. Çünkü varlık, hayatsız idrak edilebilen bir gerçeklik değildir. O halde hayatsız bir varlık, yok olmakla eş kıymete sahiptir denilebilir. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Görün Bu Örnek Hayatın Neresindesiniz

Görün Bu Örnek Hayatın Neresindesiniz

Aleyhissatu vesselam secdede iken torunu sırtına bindiği için secdesini uzatan, çocuğa müdahale edenlere ise, namazını bitirdikten sonra “Bırakın, çocuk hevesini almış olsun” rahatlığında yaklaşan bir peygamberin ümmeti olarak, küçük çocuklarımızla camilere /gittiğimizde hep duyageldiğimiz azar işitme tedirginliği nedendir? (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›