Son Yazılar

Şefaat ile Alay Eden Abdülaziz Bayındır’a İlmi Bir Tokat

Şefaat ile Alay Eden Abdülaziz Bayındır’a İlmi Bir Tokat

Hz. Resûlüllah’ın ilmini kötüye kullanan ulemâ’-i sû’ hakkında kırka yakın hadis-i şerifleri vardır. Herhalde bu tiplerin % 80’i bu asırda gelmiş gibi görünüyor.

Devamını oku ›
Mânevî hâsılat için münbit bir zemin: Ramazan Ayı

Mânevî hâsılat için münbit bir zemin: Ramazan Ayı

Midenin dinlenmesiyle bütün organlar da dinlemeye geçer ve mideyle beraber yenilenirler. Dinlenen ve yenilenen bir vücut ruhsal olarak ta, kişide bir sakinlik hali gösterir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›

Mümin Kendi Adetlerine Sahip Çıkmalı (Çok Mühim)

Daha önce, ecnebiler Müslümanlara benzememek için, kıyafetlerine sahip çıkmağa çok gayret ederlermiş. Bu sebepten Müslümanlar gibi rukȗa eğilememek için Zünnar isimli bir karış eninde sert bir kemer bellerine bağlarlarmış (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›
Bediüzzaman’ın Şiddetle Karşı Çıktığı İki Hareket:  Kürt Teali Cemiyeti Ve Şeyh Said Hadisesi

Bediüzzaman’ın Şiddetle Karşı Çıktığı İki Hareket: Kürt Teali Cemiyeti Ve Şeyh Said Hadisesi

Son zamanlarda Bedîüzzaman’a yönelik bazı itirazlar yükselmeye başladı. Bir asırdır bu itirazlar yapılıyor ve hatta Bediüzzaman, yalancı peygamber bile ilan ediliyordu. Ancak “her üren köpeğe taş atılırsa yeryüzünde taş kalmaz” kaidesince bunlara cevap vermeye değmez deniliyordu. Fakat son zamanlarda televizyon kanallarından açık hatalar yapılmaya başlayınca, bazı meselelerde cevap verme ihtiyacını hissettim. (Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›
Nimettin şükrünü ibâdetle mukabele eden mübarek ay!

Nimettin şükrünü ibâdetle mukabele eden mübarek ay!

Cenab-ı Allah’ın rububiyet cihetiyle yani bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesidir. Oruçlunun gündüzün yemekten kendini menedilmesi, o nimet benim değildir. Bir emir altında olduğunu anlaması, Diğer cihette ise verilen nimetlerin şükrünü kulun ubudiyetle yani ibadetle mukabele etmesidir. (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›