Etiket: "atom"

Vahiy / Nübüvvet’in; bilgi açısından Epistemolojik Değeri nedir?

“Kâinat kitabı’nın (varsa) dil ve lisanının ne olduğu ve içindeki ‘varlık’ kelime ve cümlelerinin, taşıdığı veya işaret ettiği anlamın tercümesi” probleminin çözümünde; insanın akıl ve duyuları yetersiz olup; ürettiği felsefe ve bilimi de, bunun keşfi için gerekli araçlardan yoksundur…
(Ayhan KÜFLÜOĞLU)

Devamını oku ›

Atomdaki Aşkın Sırrı

En hakîki ifâdesîle maddenin sembolü olan atomda tam bir aşk mevcütdür. Müstehzi münkire, Sûre-i Bakara’nın 15 inci Âyetinde buyurulduğu veçhile, asıl Allahın onlarla na­sıl istihza etdiğini, Dâvamı müsbet metodla isbat ederek göstereceğim…
(Onkolog Dr. Haluk Nurbaki)

Devamını oku ›

Atom Ve Hareket

Maddenin yapısı bilim insanlarını, maddenin hareketinde yatan derin anlamları değerlendirmek ise din âlimlerinin işidir. Bediüzzaman eserlerinde atom ve atom altı parçacıklardan genel olarak”zerre” ismi ile kısaca bahseder. Onların varlıkların temeli olduğunu ifade eder, onların içyapısından ziyade, hareketlerinin anlamı üzerinde detaylı olarak durur… (Selçuk Eskiçubuk)

Devamını oku ›

Atomlarla Bir Kur’an Yazmak

…Peki acaba atomdan harflerle, çok küçük bir alana, mesela birtoplu iğnenin başına bir Kur’an-ı Kerim nüshası yazılabilir mi? Bediüzzaman asıl derdi olan ‘küçüklerdeki sanat küçük değildir’ meselesini örneklemek gayesiyle böyle bir şeyden bahsediyordu…

Devamını oku ›

Her Şeyin Ana Maddesi Olan Atomlara Bir Göz Atalım

Bakın, cansız şuursuz gözle görülmeyen minnacık bir vaziyette olan atomların yaptıkları işlere: Onlarda kendi Kudretini ve yaptıkları işlerde kader kaleminin nasıl işlediğini Allah bize gösteriyor. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›