Etiket: "Çetin Kılıç"

Üçüncü Bir Cinsel Kimlik Geni Yok

Üçüncü Bir Cinsel Kimlik Geni Yok

Kadın konusunda aslında İslam’dan kaynaklanmayan gelenekten kaynaklanan birçok yanlış var, yanlışları düzeltmek gerek, geleneksel yaklaşımda ata erkil kültürü var, ata erkil kültür aslında Mezapotamya kültürü, bu İslam geleneği zannediliyor. İslam geleneğini oluşturan Hazreti Peygamber’in hayatıdır. Hazreti Peygamber’in hayatında üç kadın tipi vardır, (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Hazine Sandığının Üzerinde Dilencilik Yapan Biçareler

Hazine Sandığının Üzerinde Dilencilik Yapan Biçareler

Merakınızı öldürmeyin, merak ilmin hocası meraksızlık ise irfanın hocasıdır. Çünkü her şeyin Allah’tan olduğunu bulmuş o yüzden merak etmiyor. Biraz bilimin kökünden, bu günkü tabirle etimolojiden konuşalım. (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Haşir -Yeniden Dirilme

Haşir -Yeniden Dirilme

Allah bu alemi yaratmış ve bu alemden sonra ahireti getirmezse abes olur, haşir haktır ve doğrudur. Hazreti Muhammed(sav) peygamber ise elbette onun haber verdiği haşirde gelecektir. Kuranı Kerim haşri o derece izah etmiştir ki hiç şüphe bırakmamış. (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Peygamber (sav)’in Mucizeleri

Peygamber (sav)’in Mucizeleri

Normalde insan geçmişi ve geleceği bilemez, aklen düşünmekle de bilinmez, yarını bilemediğimiz gibi istikbali hiç bilemeyiz, ama Peygamberimiz (sav) hem geçmiş ümmetlerin hallerinden, hem gelecekte meydana gelecek olaylardan doğru olarak haber veriyor. (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›
Üç Soru Üç Cevap

Üç Soru Üç Cevap

Kuranı Kerim’de müteşabihat ve müşkül ayetler var, manası kapalı ayetler var, halbuki Kuranı Kerim’in açık olması gerekir, acaba neden? Kuranı Kerim kainatla, fenlerle ilgili konuları üstü kapalı geçmiş ayrıntılara girmemiş, acaba neden? Bazı ayetlere bakıldığında gerçeğe aykırı gibi görülüyor, acaba neden? (Çetin KILIÇ)

Devamını oku ›