Etiket: "eymen akça"

Nefis Terbiyesi ve Kalb Temizliği

Nefis Terbiyesi ve Kalb Temizliği

Mahiyeti bilinen bir şeyin varlık gayesi de bilinir. Hem onunla alakalı işlerin manası da bilinir. Evet insanın diğer canlılardan farklı olarak, bilinçli ve her şeyin farkında olan bir yapısı var. Ondaki her bir yönün kendisine has bir bilinci ve hüviyeti vardır. (Eymen AKÇA)

Devamını oku ›
Nefs-i Emmâre

Nefs-i Emmâre

Nefis, Arapça kökü itibariyle, kirli ve kirlenen bir kana dayanan, nefes alıp veren ve ölümü mukadder olan canlı yapı demektir. Nefis kelimesi ile, nefes lafzı aynı köktendir. (Eymen AKÇA)

Devamını oku ›

İlahi 3 Sır

Varlık âlemi, 3 İlahî sır üzerine kurulu… Bunlar bilgi, güç ve iradedir. Bu 3 İlâhî sır, birer ana kanun ve realitedirler. Bu kanunlar öyle evrenseldirler ki, atom-altı parçacıklardan en büyük yıldızlara ve galaksi sistemlerine kadar her şeyi içine alırlar. (Eymen AKÇA)

Devamını oku ›

Kemiyet ve Keyfiyet

Peygamberlerin gönderilmesi ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. ‘El-hükmü li’l-ekser’ kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit şerri yaratmak şerdir; peygamberlerin gönderilmesi dahi rahmet değil denilebilir ? (Eymen AKÇA)

Devamını oku ›

Kur’anın Korunması

Kur’anın korunduğu tarih bilimi açısından vesikalı olarak sâbittir. Diğer yazılı vahiyler konusunda Kur’anın tamamına, hadislere ve tarih bilimine dikkatle bakılırsa, böyle bir koruma olmadığı anlaşılıyor(Eymen AKÇA)

Devamını oku ›