Etiket: "Prof. Dr. Himmet Uç"

Müsbet Hareketin Tenevvüü

Müsbet Hareketin Tenevvüü

Hz Peygamber, Hz Ali’ye “ ben Kur’an’ın tenzili için harbettim sen de tevili için harbedeceksin” demiş. Tevil islamın telakkilerini, emirlerini, toplumsal ve ferdi ilişkilerini en münazaasız şekilde  yorumlamak demektir. Çünkü iki kişi arasındaki bir mesele hakkında yapılan tevil bir terazi dengesi gibidir, tevilde yorumda farklılık iki tarafı birbirine düşürür. Eğer tevil ve yorumu müsbet davranışı belirlemek çok özneli ve taraflı meselelerde olursa tevilde yapıcı ve müsbet olmak daha da zorlaşır. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›
Mehmet Başat, Hasan Karakaya ve Paris’e Giden Risale-i Nur

Mehmet Başat, Hasan Karakaya ve Paris’e Giden Risale-i Nur

Paris bizim batı kültürü ile buluştuğumuz 18’inci yüzyıldan itibaren gündemimizi ve aydınlarımızın kafasını işgal etmiş bir şehirdir. Yenileşme tabir edilen dönemden itibaren birçok aydınımız Paris’i bir kültür kıblesi gibi görmüş, kimi oraya kaçmış ve kaçmayı bir fazilet telakki etmiş (Prof.Dr. Himmet Uç)

Devamını oku ›
Tasarımı Maverai Bir Aşkın Rüzgarından Nübüvvet..

Tasarımı Maverai Bir Aşkın Rüzgarından Nübüvvet..

Allah kıssaların mesajlarını verir. “Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki Kur’an uydurulmuş bir söz değildir, sadece daha önceki kitapları tasdik eden , dine ait herşeyi açıklayan iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmettir. .. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›
Kırkıncı Hoca ve Yahya Kemal’in Selimnamesi

Kırkıncı Hoca ve Yahya Kemal’in Selimnamesi

Erzurum’a haziran ayı içinde bir sempozyum için gitmiştim, orada Kırkıncı hoca ile elli yıldır hizmette devam ettiği kümbet mekanında konuştuk, bugünlere nasıl gelindiğini anlattı. Daha sonra Yavuz Sultan Selim hakkında bir de kitap yazmış olan Kırkıncı Hoca ile Yahya Kemal’in Selimname’sini okuduk. Kırkıncı Hoca kitabında ırkçılığın zararlarından bahseder. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›
Aklın Tarihi

Aklın Tarihi

Hegel’in eserinin adı Aklın Tarihi, filozof tarih boyunca aklın geçirdiği evreleri, dönemleri anlatarak aklın geliştiğini ve emeklediği dönemleri anlatır. Ortaçağ’da skolastiğin hüküm sürdüğü dönemlerde aklı göz ardı etmek bir marifet telakki edilmiş. (Prof. Dr. Himmet Uç’un yazısı..)

Devamını oku ›