Etiket: "Zafer Karlı"

Risale-i Nur’dan Çok Geniş Bir Marifet Dersi! (Allah’ı Tanıma Sanatı)

Bütün kâinatı adaletle tedbir ve idare etmekte olan Allah, Ondan başka ilâh bulunmadığını ap açık delillerle bildirdi. Buna melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Ondan başka ilâh yoktur; Onun kudreti herşeye galiptir ve hikmeti herşeyi kuşatır… (Kur’an-ı Kerim Ayetleri ve Risale-i Nur Dersleriyle derlenmiş çok güzel ve geniş bir marifet dersi.. Derleyen: Zafer Karlı)

Devamını oku ›

Hizb-ül Kur’an’daki Ayetlerin Risale-i Nur ile İzahı

Hatıra gelmesin ki: Bu küçük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azîm dünya onun muhasebe-i a’mâli için kapansın, başka bir daire açılsın” Çünkü bu küçücük insan, camiiyet-i fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı… (Zafer Karlı’nın Hizb-ül Kur’aniye Ayetleri ile ilgili Risale-i Nur ve Meal çalışması..)

Devamını oku ›

Risale-i Nur Hakikatine Dair Önemli Notlar..

Kur’ân’dan tereşşuh eden o Sözler ve risaleler, Kur’ân-ı Hakîmin bir nevi, müstakim tefsiri ve hakaik-i imâniyenin istikametli ve kuvvetli delilleri olduğundan, o risaleler ve sözlere gelen şeref ve takdir ve tahsin, Kur’ân’a ve hakaik-i imâna aittir.

Devamını oku ›

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin İlmi Kişiliği (1813-1893)

Cevşen’ül Kebir duasını nakleden Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hz.’nin ilmi kişiliği nedir, hangi alanlarda yoğunlaşmıştır, eserleri nelerdir sorularına kısaca cevap vermeye çalışacağız. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Bedîüzzaman Saîd Nursî’nin İlmi ve Manevi Şahsiyeti (1878 – 1960)

Said Nursi Hazretleri “Bediüzzaman” ünvanı ile meşhur olmuştur. Said Nursi Hazretleri’nin Bediüzzaman = Zamanının eşsiz âlimi ünvanını almasına sebep, eski medreselerde okutulan 26 ilme ait 90 kitabı ezberleyerek bütün bu ilimlere vukuf peyda etmesidir. Üç ayda bir evrad gibi tekrarladığı bu 90 kitap yaklaşık 30.000 sayfayı bulmaktadır. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›