Etiket: "Zafer Karlı"

“Nefisler çiftleştirildiği/eşleştirildiği zaman” ne demektir?

Mekki bir sure olan Tekvir Suresinde kıyametin kopacağı, onun dehşetli hal ve mer­halelerinin bunu izleyeceği, dünyadaki amellerinden insanların hesaba çekileceği herkese, cennet veya cehennemde (amellerinin) karşılığının verileceği kuvvetli bir bi­çimde vurgulanmaktadır. (Zafer Karlı’nın tahlili..)

Devamını oku ›

Kur’an-ı Kerim Yerine Sadece Meal Okunabilir mi?

Risale-i Nur’a göre neden Kur’anın meali Kur’an yerine geçemez? “Önemli olan manadır, anlamaktır. İstifade etmek anlamaya bağlıdır” diyenlere Risale-i Nur nasıl cevap vermektedir? Meal neden Kur’an gibi umuma hitap edemiyor? Meal okumayalım mı? Mealcilik kişiyi Kur’an’dan uzaklaştırır mı?.. sorularının özet cevapları. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Teşrii ve Tekvini Ayetler!

Allah’ın teşriî ve tekvinî olmak üzere iki çeşit âyetleri vardır. Kur’ân’daki âyetlerine teşriî, kâinattaki âyetlerine de tekvinî âyetler diyoruz. Yaratılmış her mahlûk Allah’ın birliğinden varlığından haber veren birer tekvini ayettir. (Zafer Karlı’nın tefekkür yazısı..)

Devamını oku ›

Üstad Said Nursi’yi Nasıl Anlatıyorlar?

Reşat Bey arkadaşı ile birlikte mübarek bir zat olan Ladikli Ahmed Ağa’nın yanına gidiyor ve kanaatlerini sunuyorlar. Ahmed Ağa şu şekilde karşılık veriyor: “Ben size onu nasıl anlatayım ki? O bizim gibi herhangi bir tarikat silsilesine bağlı değildir. O ne Kutbü’l-Aktab’a, ne de herhangi bir kutuba bağlıdır. O doğrudan doğruya Peygamberimizden (a.s.m.) Feyiz alır, ona göre hareket eder. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Şeytanın “Yıldırma Stratejileri”nden Alınan Dersler!

Bu yazımızda her kötülüğün başı olan “şeytan”ın insanoğlunu yıldırma stratejilerinden üç tanesini ele alıp şeytanın profesyonel oyunlarından ders çıkarmaya çalışacağız. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›