Etiket: "Zafer Karlı"

Müslümanın Zırhı “Takva” ve “Amel-i Salih”

Takvâyı Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah eder: Takva; Menhiyattan (dinen yasak olan şeylerden) ve günahlardan içtinab etmek (çekinmek) ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Risale-i Nur’da Tefsir Anlayışı ve Münacat Risalesi

Tefsir iki kısımdır. Birisi, malûm tefsirlerdir ki, Kur’ân’ın ibâresini ve kelime ve cümlelerinin mânâlarını beyân ve izâh ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur’ân’ın îmânî olan hakîkatlerini kuvvetli hüccetlerle beyân ve ispat ve izâh etmektir.. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Risale-i Nur’daki Orjinal Tefsir Metodu

Bir misal vermek gerekirse Kur’an’ın en azam meselesi olan tevhid akidesi Risale-i Nur’da “Kâinattan Halıkını Soran Bir Seyyah” üslubuyla işlenmiştir. Böylelikle Risale-i Nur ilimlerin diliyle sâbit olan bu intizam ve nizamın, ittifak ile Kâinat Sultânı’nın saltanatını ve san’atını ilân ettiğini, görmeyen gözlere gösterir. Bu tarz ise Kur’an’a aittir… (Zafer Karlı’nın dikkat çeken yazısı..)

Devamını oku ›

19. Mektup 16. İşaret 3. Hüccetin Kısmen Şerh ve İzahı

Mevcut İncillerden Matta -7 (15-20)’ye göre Hz. İsa (as) öğrencilerini yalancı peygamberlerden sakınmaları için uyarmış, gerçek ile sahteyi ayırt edebilmeleri için nasihatte bulunmuştur. Eğer kendisi son peygamber olsaydı böyle bir diyaloğa gerek duymaz, kendinden sonra bir peygamber gelmeyeceğini açıkça ifade ederdi. (Zafer KARLI’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Risale-i Nur’da “Cevşen”

Kur’ân’ın hakiki ve tam bir nevi münâcâtı ve Kur’ân’dan çıkan bir çeşit hülâsası olan Cevşenü’l-Kebir namındaki münâcât-ı Peygamberîde (aleyhissalâtü vesselâm) … (Zafer Karlı’nın derlediği, Risale-i Nur’da geçen Cevşenle ilgili önemli noktalar..)

Devamını oku ›