Mesleğimizin Esası Meşverettir

29 Nisan tarihinde yapılan, Trakya 4. Mezunlar Programındaki Mehmet Şaylan Hocamızın meşveret metnini okumadan önce meşveret’in ehemmiyetinden bahseden kısmı.

Video, öncelikle programla ilgili kısa bir açıklamayla başlar.

Cemaatimizin meşverette alınmış olan kararlarının bizim için esas olduğu…

Şahsi kararlar cemaatimizi bağlamamakla beraber, şahsın bu hizmette ne kadar da aktif olsada meşveret metnine ters düştüğü zaman biz o şahsın düşüncelere bakmamaktayız.

daha fazlası videoda…

Meşveret kararlarımız; Kur’an-ı Kerim’den, Sünnetten ve Risale-i Nur’dan alınan esaslar içerisinden süzülerek yapılmış istişareler neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Not: Meşveret metnindeki maddeler daha sonra ayrıca video olarak sitemize eklenecektir. Bir sonraki videoda “Risale-i Nur’un Sadeleştirilmesi” ile ilgili meşveret metninden bahsedilecektir.

Video:

3 tane yorum yapılmış

 1. nezih dedi ki:

  Meşveretin hayatımızdaki önemi çok büyüktür. evet bir meseleyi ehil kişilerle konuşarak karara bağayan kişi yanlışlardan mahfuz olur.hangi meselede olursa olsun kişinin o meseleyi daha iyi bilebilecek ihtisas sahibi kişi veya kişilere sorması elzemdir, zazuridir. evet kişi eğer kararları kendi düşündüğü gibi verir ve uygulamaya koyarsa beraberinde birçok sıkıntı ve yanlışlarla karşılaşacağı aşikardır.

 2. Meşveretin hususiyetleri
  1-sırf maslahat için garazsız olarak, meşveretin hakkını eda etmek..Mektubat(277)
  2-mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz.
  Şualar(327)
  3-Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın; hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz.
  Şualar(327)
  4-meşveret etmek lâzımdır. Şualar(535)
  5-meşveret-i şer’iye..Tarihçe-i Hayat(56)
  6-Meşrutiyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Tarihçe-i Hayat(59)
  7-Evet nasılki nev’-i beşerdeki “telahuk-u efkâr” ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünununun esası olduğu gibi; en büyük kıt’a olan Asya’nın en geri kalmasının bir sebebi, o şûra-yı hakikiyeyi yapmamasıdır. Tarihçe-i Hayat(100)
  8-Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı, şûradır. Yani nasıl ferdler birbiriyle meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o şûrayı yapmaları lâzımdır ki, üçyüz belki dörtyüz milyon İslâmın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdadların kayıdlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, meşveret-i şer’iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i şer’iyedir ki, o hürriyet-i şer’iye, âdâb-ı şer’iye ile süslenip, garb medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır.
  Tarihçe-i Hayat(100)
  9-meşveretle o müdhiş musibeti def’eder diye düşünüp öyle çalışmış. Tarihçe-i Hayat(288)
  10-Kur’an’ın ahkâmı dairesindeki meşveretle o müdhiş musibeti def’eder. Kastamonu Lahikası(79)
  11-meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir. Kastamonu Lahikası(234)
  12-mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde, insan milletinden menba’-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cem’iyettir. Münazarat(13)
  13-herşeyde meşveret hükümfermadır. Muhakemat(23)
  14-meşveret-i efkârın mehasinindendir ki: Makasıd ve mesalik, bürhan-ı katı’ üzerine teessüs ve her kemale mümidd olan hakk-ı sabit ile hakaiki rabteylemesidir. Bunun neticesi; bâtıl, hak suretini giymekle efkârı aldatmaz. Muhakemat(38)
  15-meşveret-i şer’iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd.. Hutbe-i Şamiye(61)
  16-meşveret-i şer’iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd.. Hutbe-i Şamiye(61)
  17-meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Hutbe-i Şamiye(88)

 3. erdem dedi ki:

  her konuda doğru meşveret ve doğru şura ehli ile ve allah için toplansa halledilmeyecek problem kalmaz

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: