Etiket: "ismail aksoy"

İnsan Neslinin Bekâsı İzdivâç Yoluyladır

İnsan Neslinin Bekâsı İzdivâç Yoluyladır

Zât-ı Rahmân-ı Rahîm, bu dünyâda aile yuvasını beşere ihsân etmekle onları mutlu kılmış, toplumun temelini sevgi ve huzur ortamıyla sağlam temele oturtmuştur…
(İsmail AKSOY)

Devamını oku ›
Tekvînî ve Teklîfî Kanunlar

Tekvînî ve Teklîfî Kanunlar

Kur’ân’ın ortaya koyduğu bir takım usûl ve üslûplar vardır. Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân’ın âdetidir ki, bazen tekvînî kanunları, yani kâinattaki şerîat-ı fıtriyye denilen kanunları zikreder. Sonra o tekvînî kanunlar üzerine teklîfî kanunları bina eder…
(İsmail AKSOY)

Devamını oku ›
1 Muharrem 1438

1 Muharrem 1438

Bu kutsal Muharrem ayının üstünlüğü, Müslümanlar için önemi ve değeri oldukça dikkate değer bir ay olmasında saklıdır.
İçinde barındırdığı olaylar ve zamanımıza kadar İslâm Ümmetinin ciğerini dağlayan tarihî olaylara şahitlik etmesi açısından da önem arz etmektedir…
(İsmail AKSOY)

Devamını oku ›
Bayramların Dili

Bayramların Dili

Nazlı ve nazenin varlık insan için halk edilen bin bir türlü mutluluk vesilesi mevcut.
Sonsuz rahmetiyle kullarını sarıp sarmalayan sevgi kıvılcımını hayatın rahmine atmasaydı dünya yaşanmaz bir hâl alırdı…
(İsmail AKSOY)

Devamını oku ›
Zamanın Yusuf’u Olabilmek

Zamanın Yusuf’u Olabilmek

…Bu reddediş, iffet sınavında ve haramlara karşı onurlu bir duruş sergilemede ders ve ibret olması bağlamında, yüce Kitabımız Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şânın şahitliğiyle gerçek tarih sayfasında gururlu yerini almış oldu… (İsmail AKSOY)

Devamını oku ›