Etiket: "Selçuk Eskiçubuk"

Bu Millete Silah Çeken Haindir

Gülen hareketi 70 li yıllarda Nurculuk hareketinden kopmuş, Risale-i Nur’u esas alan kitap eksenli hareketten ayrılmış, şahıs eksenli(F.Gülen) bir harekete geçmişti. Fethullah Gülen defalarca nurcu olmadığını basına beyanat vererek bunu deklare etmişti… …(Dr.Selçuk Eskiçubuk)

Devamını oku ›

Atom Ve Hareket

Maddenin yapısı bilim insanlarını, maddenin hareketinde yatan derin anlamları değerlendirmek ise din âlimlerinin işidir. Bediüzzaman eserlerinde atom ve atom altı parçacıklardan genel olarak”zerre” ismi ile kısaca bahseder. Onların varlıkların temeli olduğunu ifade eder, onların içyapısından ziyade, hareketlerinin anlamı üzerinde detaylı olarak durur… (Selçuk Eskiçubuk)

Devamını oku ›

Allah İnsanla Konuşur mu?

Allah, insanı bütün varlıklar içinde kendine en büyük muhatap seçmiş, Rabbinden gelen her şeyi, yansıtıp gösteren kocaman bir ayna gibi yaratmıştır…
(Selçuk Eskiçubuk)

Devamını oku ›

Bediüzzaman’ın Penceresinden “Burçlar ve bir dünya gününün anlamı”

Müslümanlar için “Rabbüssemavatı vel arz” olan Allah’ı bilmek için Astronomi bilmek bir basamak olabilecekken İslam dünyası başlangıçta gösterdiği ilgiyi ileriki asırlarda maalesef batı dünyası kadar gösterememiştir… (Selçuk Eskiçubuk)

Devamını oku ›

Bediüzzaman’ın penceresinden “Gençlik çağı ve cazibedar fitne ”

Bediüzzaman gençliği “zarif ve güzel bir gül çiçeğine” benzetir. Ergenlik dönemi de bu zaman aralığında yaşanır. İnsanlar, hayvanların aksine 15 yaşında ancak fayda ve zararı anlayabilecek yaşa gelirler… (Selçuk Eskiçubuk)

Devamını oku ›