Etiket: "Zafer Karlı"

Hz. Mehdi ve Askerleri’nin Özellikleri Nelerdir?

“Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât çıkıncıya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın.” (Hadis-i Şerif) (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Şimdi Sor Kendine; “Ne Kadar Büyüksün?”

Şimdi Sor Kendine; “Ne Kadar Büyüksün?”

Birisi başınızda kaç tel saç olduğunu biliyor… * Göklerde ve yerde olan her şey O’na aittir; hepsi O’nun iradesine tabidir. (Rum :26) * Tan yerini ağartan(dır O), geceyi sükûnet(in kaynağı) yapan ve güneş ile ayı tespit edilen yörüngelerinde hareket ettiren (Odur). Bu(nların tümü) her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesi ile tayin edilmiştir. (En’am 96) ŞİMDİ SOR KENDİNE; NE KADAR BÜYÜKSÜN? (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Risale-i Nur’daki İ’caz Dersinden Bir Şerh!

Kur’ân, eşsiz ifade gücüyle her asırda birçok farklı tabakadan insanın anlayışlarını hitap eden bir özellik taşımaktadır. Hemen burada akla şöyle bir soru gelebilir: “Her asırda Kur’an’ın tefsiri yapılmaktadır öyleyse müfessirlerin birbirine uymayan, birbirinden farklı ayet yorumları ile hak ve hakikate nasıl ulaşılabilir?” Cevap olarak.. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Eski ve Yeni Said Dönemi Eserleri

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “Eski Said” olarak ifade ettiği 82 yıllık ömrünün ilk 45–46 senesinde telif etmiş olduğu belli başlı eserlerinin isimlerini ve tarihlerini verip Yeni Said Dönemi eserlerinin isimlerini ve tarihlerini derleme halinde sunmaya çalışacağız. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Risale-i Nur’da İçtihat Hatası Var Diyenlere Cevap!

Bu mes’ele yalnız şahsıma taalluk etseydi, ben cidden nefs-i emmaremi tam kırmak için ona minnetdar olurdum. Mesleğimiz, bu zamanda hakka hizmet, bütün bütün terk-i enaniyetle olabileceğini kat’î kanaatımız olduğu gibi; yirmi senedir nefs-i emmarem ister istemez o mesleğe itaate mecbur olmuş. Risale-i Nur ve mukaddematları, buna bir hüccet-i katıadır.

Devamını oku ›