Etiket: "Zafer Karlı"

İncil’deki Müjde; “Son Peygamber!”

İncil’deki Müjde; “Son Peygamber!”

Yüce Peygamberimize (asm) vahiy geldiğinde peygamberimizin yaşadığı durumu anlamak için Hz. Hatice Varaka bin Nevfel’e götürmüştür. Varaka bin Nevfel Hz. Hatice (r.a.)’ın akrabası, Mekke’nin rahibi ve vaiziydi. Tevrat ve İncil’i biliyordu ve bunları Arapçaya tercüme etmişti. Varaka bin Nevfel durumu dinledikten sonra Hz. Muhammed’e (asm) peygamberlik verildiğini müjdelemiştir. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›

Hz. Mehdi ve Askerleri’nin Özellikleri Nelerdir?

“Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât çıkıncıya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın.” (Hadis-i Şerif) (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Şimdi Sor Kendine; “Ne Kadar Büyüksün?”

Şimdi Sor Kendine; “Ne Kadar Büyüksün?”

Birisi başınızda kaç tel saç olduğunu biliyor… * Göklerde ve yerde olan her şey O’na aittir; hepsi O’nun iradesine tabidir. (Rum :26) * Tan yerini ağartan(dır O), geceyi sükûnet(in kaynağı) yapan ve güneş ile ayı tespit edilen yörüngelerinde hareket ettiren (Odur). Bu(nların tümü) her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesi ile tayin edilmiştir. (En’am 96) ŞİMDİ SOR KENDİNE; NE KADAR BÜYÜKSÜN? (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Risale-i Nur’daki İ’caz Dersinden Bir Şerh!

Risale-i Nur’daki İ’caz Dersinden Bir Şerh!

Kur’ân, eşsiz ifade gücüyle her asırda birçok farklı tabakadan insanın anlayışlarını hitap eden bir özellik taşımaktadır. Hemen burada akla şöyle bir soru gelebilir: “Her asırda Kur’an’ın tefsiri yapılmaktadır öyleyse müfessirlerin birbirine uymayan, birbirinden farklı ayet yorumları ile hak ve hakikate nasıl ulaşılabilir?” Cevap olarak.. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›
Eski ve Yeni Said Dönemi Eserleri

Eski ve Yeni Said Dönemi Eserleri

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “Eski Said” olarak ifade ettiği 82 yıllık ömrünün ilk 45–46 senesinde telif etmiş olduğu belli başlı eserlerinin isimlerini ve tarihlerini verip Yeni Said Dönemi eserlerinin isimlerini ve tarihlerini derleme halinde sunmaya çalışacağız. (Zafer Karlı’nın yazısı..)

Devamını oku ›