Etiket: "nefis"

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Bu mevcudat içinde Allah’ın varlık ve birliğine en büyük delil, en kısa ve yakın yol insanın kendisidir. Esmâ-i Hüsnâ ve Sıfat-ı Kudsiyenin en geniş ve en berrak aynası insandır. Zira bu kutsi hakikatler kemaliyle yalnız insanda tecelli etmektedir… (Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›
Nefis ve Hissiyât Nedir? Bizi Nasıl Günaha Sevk Eder?

Nefis ve Hissiyât Nedir? Bizi Nasıl Günaha Sevk Eder?

     Biz mü’minlerin en büyük baş belasıdır günahlar. Bir türlü yakımızı bırakmazlar. Peki, îman sahibi olmamıza rağmen nasıl oluyor da günah işliyor ve harama giriyoruz? Bu suallerin yanıtı nefsimizi ve hissiyâtımızı tanımakta gizli.     Nefsin lügat mânâsı: “*Can, kişi, öz varlık.. *Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsâniye.. *Fıtrî meyil, bedenin hissi istekleri..” demektir. Nefsi-i emmâre, kötülükleri isteyen […]

Devamını oku ›
Nefis ve Hissiyât

Nefis ve Hissiyât

Biz mü’minlerin en büyük baş belasıdır günahlar. Peki, îman sahibi olmamıza rağmen nasıl oluyor da günah işliyor ve harama giriyoruz? Bu suallerin yanıtı nefsimizi ve hissiyâtımızı tanımakta gizli.    Nefsin lügat mânâsı: “*Can, kişi, öz varlık. *Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsâniye. Fıtrî meyil, bedenin hissi istekleri.” demektir. Nefsi-i emmâre, kötülükleri isteyen ve onlardan zevk alan nefsimizin ham hâlidir. […]

Devamını oku ›
Nefis, Akıl ve Vicdanımla Muhasebe

Nefis, Akıl ve Vicdanımla Muhasebe

Uhuvvet ve ihlâs düsturlarını neredeyse ezbere yakın anlatırken uygulamada bu satırda bile ihlâsı kaçırdığımı fark ettiniz mi? Ümitsizlik vermek için anlatmıyorum bunları, zira muhatabım siz değilsiniz ki! Doğrudan muhatap nefsim olduğu için ona ümidi nasıl verebilirim sorarım şimdi size? …

Devamını oku ›
Boş Sözler, Boş İşler

Boş Sözler, Boş İşler

Nur Külliyatında dünyanın üç yüzü olduğu ifade edilir. Birisi İlâhî isimlere ayna olma yönü, diğeri ahirete tarla olma ciheti, üçüncüsü de dünyanın zevk ve safa, oyun ve eğlence tarafıdır…

Devamını oku ›