Etiket arşivi: John Carroll

John Carroll Üniversitesi’nde Bediüzzaman Sempozyumu

John Carroll Üniversitesi’nde Bediüzzaman Sempozyumu

Günümüzde İslam’a Yönelik Tehditler: Nursi’nin İrad Ettiği Hutbe-i Şamiye’den Yüzyıl Sonra İslam Dünyası

John Carroll Üniversitesi, Bediüzzaman Said Nursi’nin irad ettiği Hutbe-i Şamiye’nin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 24-25 Ekim 2011’de bir konferans düzenliyor. Konferansın amacı, Said Nursi’nin İslam dünyasının problemleriyle alakalı görüşlerini açıklığa kavuşturmak ve teklif ettiği çözümleri Hutbe-i Şamiye ekseninde tetkik etmektir.

Pazartesi günü üç ve Salı günü de bir oturum olmak üzere 4 oturum gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü John Carroll Üniversitesi’nden Prof. Dr. Edward P. Hahnenberg’in üstleneceği “Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri” konulu ilk oturumun konuşmacıları ve tebliğ başlıkları şöyle:

– The Catholic University of America, Prof. Dr. Sidney Griffith: Nursi’nin Hutbe-i Şamiye’si: Yüzüncü Yıl Dönümünde Bir Hıristiyan’ın Mütalaası

– United Theological Seminary, Doç. Dr. Lisa Hess: Yeni bir Müslüman-Hıristiyan Ortaklığı mı? Nursi’nin ve Chalcedon’un Ortak bir Dünya’da İmana, Bilime ve Aydınlığa Katkıları

– John Carroll Üniversitesi, Prof. Dr. Thomas Michel: Said Nursi’nin Ümid Teolojisi ve Günümüzde Toplumların Durumu

– Duke Üniversitesi, Prof. Dr. Ebrahim Moosa: Farklılıkların Harmanlanmasında Muhabbet: Gazali ve Nursi’nin Yeniden Tetkiki

– Het Kruispunt, Yönetici, Rev. Dr. Marten de Vries: Nursi’nin Hutbe-i Şamiye’si Çerçevesinde Müslüman-Hıristiyan İlişkilerinin Geleceği

Moderatörlüğünü John Carroll Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul Lauritzen’in üstleneceği “Ahlakî Yaklaşımlar” konulu ikinci oturumun konuşmacıları ve tebliğ başlıkları şöyle:

– John Jay College of Criminal Justice, öğretim görevlisi, Dr. Mücahit Bilici: Said Nursi’nin Anlatımında Şahsı Manevi Kavramı ve Manevi İşgücü Ayrımı

– Georgia Üniversitesi, Doç. Dr. Alan Godlas: Hutbe-i Şamiye Örneğinde Said Nursi’nin Eserinin Duygusal Zekâyı Geliştirmek için Sunduğu İmkânlar

– Durham Üniversitesi, araştırma görevlisi, Dr. Hasan Horkuç: Dün ve Bugün: Nursi’nin Hutbe-i Şamiye’si ve Uygulanabilirliği

– İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Yönetici, Dr. Faris Kaya: Said Nursi’nin Eserleri Bağlamında Ahlak Kavramı

– John Carroll Üniversitesi, Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak: İnsanoğlu Fıtraten İyi midir? Nursi’nin İnsan Fıtratı Teolojisi

Moderatörlüğünü Case Western Reserve Üniversitesi’nden Doç. Dr. Pete Moore’un üstleneceği “Siyasî Yaklaşımlar” konulu üçüncü oturumun konuşmacıları ve tebliğ başlıkları şöyle:

– Emory Üniversitesi, Prof. Dr. Vincent J. Cornell: Nursi’nin İstişare Anlayışı Bağlamında İslam ve Demokrasi

– Nebraska-Omaha Üniversitesi, öğretim görevlisi, Dr. Ramazan Kılınç: İslam ve Az-gelişmişlik: Nursi ile Günümüz Bilim İnsanları Arasında Önemli bir Konuşma

– Kent State Üniversitesi, doktora öğrencisi, Doug Penhallegon: 1990-2011 Döneminde İslam-Batı İlişkilerine Dair ‘Çatışmacı’ Anlatımın Ortaya Çıkışı ve Tükenişi

– Duke Üniversitesi, öğretim görevlisi, Dr. Mustafa Tuna: Vahiy ile Gözlemin Uzlaşısı: Nursi’nin ‘Kâinat Kitabı’nı Okuması ve İslami Gelenekte bir Paradigma Değişikliği

Moderatörlüğünü Cleveland State Üniversitesi’nden Doç. Dr. Stephen Cory’nin üstleneceği “İçtimaî Yaklaşımlar” konulu dördüncü oturumun konuşmacıları ve tebliğ başlıkları şöyle:

– Turkish Review, Baş editör, Kerim Balcı: İki Hutbe-i Şamiye: 1911 Tarihli Arapça Baskı ile 1951 Tarihli Türkçe Baskının Karşılaştırılmasına Dair Hermenötik bir Çalışma

– Niagara Üniversitesi, öğretim görevlisi, Dr. Mustafa Gökçek: Nursi’nin Eserleri Bağlamında İslam ve Milliyetçiliğe Dair Son Dönem Osmanlı Entelektüel Tartışmaları

– Claremont Graduate Üniversitesi, doktora öğrencisi, Özgür Koca: Said Nursi’nin Hareket Metafiziği: Faaliyet-i Daime ve Yaratıcının Kendini Tanıttırması

– Marquette Üniversitesi, Doç. Dr. İrfan Ömer: Ötekinin Dinini Keşfetmek: Kendini Gerçekleştirmenin bir Aracı Olarak Farklı Din Müntesiplerinin Münasebetleri

– Mississippi Üniversitesi, öğretim görevlisi, Dr. Ahmet Yükleyen: Nur Hareketi ve Dinî Hoşgörü

Broşür ve sempozyum programına http://sites.jcu.edu/nursichair/2011/09/09/nursi-conference-2011-brochure/ link üzerinden ulaşabilirsiniz.

iikv