Bilinçli İngilizce Öğretmenlerine Çağrı

Hiç unutamıyorum Anadolu Lisesi’ne başlarken babamın bir maaşının tamamını okuyacağımız birkaç tane İngilizce kitabına verişini ve tüm bu paraların bizleri yıllarca hem maddi hem de manevi sömürenlerin ceplerine gidişinin bende  teşkil ettiği travmayı…

Bugünse bir devlet okulunda görev yapıyorum. Kendi İngilizce ders kitaplarını hazırlayamadığımızdan ve bu konuda bir strateji dahi oluşturamadığımızdan  hala yabancıların   gençleri   kimliğinden ve değerlerinden uzaklaştırmak için hazırlandığı  belli olan kitapları “mecburen” kullanıyoruz. Bu kitapların bizlerden götürdüğü değerlerimizin kıymetini idrak edemedik ve edemiyoruz…

Evet, evet… Tarihinde sömürmeyi alışkanlık haline getirmiş bir topluluğa farkında olmadan destek veriyor, hizmet ediyoruz. Hani Çanakkale’yi geçemeyince İngiliz Müstemlekât Nâzırı “Bu Kur’an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hâkim olamayız. Ya Kur’an’ı ortadan kaldırmalıyız ya da onları Kur’an’dan soğutmalıyız” demişti. Sanıyorum, hatta eminim, bizlerin kullandığı  bu kitaplar  bu amaca hizmet ediyor. 

Artık büyük düşünmenin; kaliteli yayın bulamadığımız bahanesiyle yabancıların amaçlarına hizmet etmenin sona ermesinin, kendi değerlerimizin ön plana çıkartıldığı ve kalitesiyle kendinden sitayişle bahsettiren eserler ortaya koymanın zamanı geldi ve hatta çoktan geçti bile.

Neslimizi sivrisineğin ısırmasından koruyalım derken ejderhanın ağzına atmayalım.  Bizler de aynı kalitede, hatta daha kaliteli kitaplar yazmaya başlayabiliriz.

Bu fakir  bu heyecanla yola çıktı ve Allahın inayeti ile şu eserleri vücuda getirmeye vesile oldu.   

  “Aldığım maaşla ancak geçiniyorum. Böyle bir iş için ne param, ne zamanım ve ne de kabiliyetim var.” demedik.  Geçmişte kendimi öyle sanıyor ve günlerimi maişet derdiyle, boş hülyalarla geçiriyordum. Fakat niyet halis olunca Cenab-ı Hakk öyle kapılar açtı, öyle maddi ve manevi ikramlarda bulundu ki tabirinde âcizim.

İşte yazdığımız eserlerden bazıları:

  1. THE LAST PROPHET MUHAMMAD

24 kitaplık bu seri 6 seviyeden oluşuyor ve Hz. Muhammed’in hayatını anlatıyor. İçinde alıştırmalar, cevap anahtarı ve bilinmeyen kelimeler de mevcut.

  1. DROPS FROM THE LIGHT

8 kitaplık bu seri ise A2 ve B1 seviyelerinden oluşuyor. Risele-i Nur Külliyatı’ndan Küçük Sözler eserinin biraz daha hikayeleştirilerek, fakat hakikatler ihmal edilmeyerek yazılmış bir hikaye kitabı serisi.

  1. PEARLS FROM HADITHS

3 kitaptan oluşan ve A1 seviyesinde yazılan bu hikâye kitaplarında ise farklı çocuklarından başlarından geçen olaylara hadislerle çözüm yolu bulunuşu anlatılıyor.

  1. THE WONDER OF THE AGE

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını anlatan bu kitap serisi de A1 ve A2 seviyelerinde yazılmış olup, henüz baskıya alınmamıştır.

  1. ENGLISH THROUGH ISLAM

Son zamanlarda kaleme aldığım bu kitap ise bir İngilizce Gramer ve Pratik kitabı. Bu kitap yukarıda bahsettiğim üzere yabancıların (sözüm ona) İngilizce öğreten kitaplarına karşı, bizim kültürümüzü İslamî örneklerle anlatan bir eser. İçeriğinde bir yandan gayet kaliteli bir şekilde İngilizce grameri verilirken, diğer taraftan ayet, hadis ve müspet cümleler içeren örneklerle yapıların pratiği yapılıyor. Ayrıca düşündüren karikatür ve duvar yazılarıyla ders daha ilginç hale getiriliyor. Kitabın şu an A1 seviyesi yazılıyor ve Allah nasip ederse önümüzdeki yıl basılması planlanıyor. 

 Öyleyse, ey meslektaşım,

Haydi, sen de gelecek o kutlu nesil için bir katkıda bulun! Haydi, sen de tüm cihana iman ve ihlâsla neler yapılabileceğini göster! Haydi sen de artık kalemini eline al ve bir şeyler üretebileceğini göster.

(İncelemek için bu kitapla ilgili sunumdan bir parçayı orjinal yazıda görebilirsiniz. Tıklayınız!)

Fatih KARABULUT

İngilizce (Formatör) Öğretmeni – Yazar

Ulegder.net