En üstün miras..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Şu kesin bir gerçektir ki bütün dünyaya ve dünyada yaşayan bütün insanlara Biz vâris olacağız (onlar sona erip baki Allah kalacak) ve ölümden sonra hepsi diriltilip Bizim huzurumuza getirileceklerdir.

[Meryem Suresi 19,40]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdu ki:

Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.

(Tirmizi, Birr 33)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Senin şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler.

İbadet ettiğin ve tanıdığın Hâlık-ı Zülcelâlin vaadine İmân ve itimad et.

(Mektubat’tan)

…….

Cevşen’den ;

46.

Ey mağlup olmayan Galib,
Ey yaratılmış olmayan Sanatkar,
Ey mahluk olmayan Yaratıcı,
Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,
Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,
Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,
Ey korunmayan Koruyucu,
Ey yardın edilmeyen Yardın Edici,
Ey gaib olmayan Şahid,
Ey uzak olmayan yakın,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org