Hanımlar Nisa Taifesi

Bütün Peygamber’lerin, sahabinin, evliyanın anneleri hanımlardır. Kuranı Kerimde , erkekler için ayrı bir isimle sure bulunmayan , fakat kendileri Hakkı’nda hususi , NİSA isminde , haklarının ve sorumluluklarının bildirildiği bir sure bulunan hanımlar cennet babaların değil , annelerin ayağı altında olduğu haber verilen hanımlar.

Anneniz ve babanız aynı anda çağırırlarsa, önce annenizin çağrısına cevap verin ! denilen hanımlar. Dini nikah sırasında , Filana vardın mı? Diye , evlilik rıza’sı , erkekten önce , kendilerinden alınan hanımlar. Daha bunun gibi , bir çok konuda , mukaddes dinimizce , onurlandırılan hanımlar (tatbikatta yanlış muameleye maruz kalmaları Müslümanlığın değil, İslamın zarafetinden uzak erkeklerin kusurlarındandır) Bütün bunlarla birlikte ‘, bazı hadisi şeriflerde, bazı dualarda minşerrinnisai, min belainnisai minfitnetinnisai ,! denilerek , şerlerinden , Allah’a sığınılan hanımlarda var.

Kuranı Kerim , cennetlik hanımlara ,binbir zulüm ve tehdid altında , İmanının icabını yerine getiren , Firavunun zevcesi Asiye validemizi örnek gösterirken , imraeti Nuh’un vemreatulut deyerek , Allaha isyan edenlerle beraber olan ve , mübarek Peygamber’ler olan beylerine , isyan eden cehennemlik kadınlarında olduğunu haber veriyor.

Hazreti Bediüzzaman güzel şeylerin bozulduklarında basit şeylerden daha zararlı olduklarını , yağın ve yoğurdun bozulup taaffün ettiklerinde , yağın , adeta zehir haline dönüştüğünü bozulmuş yoğurttan daha kötü olduğunu , örnek olarak gösteriyor. Ellbette , Allah’ın kulluğundan uzaklaşmış , iffetli hayata sırtını dönmüş, insanları baştan çıkarmada şeytani rol üstlenmiş kadınların şerrinden , bela ve fitnesinden Allah’a sığınmak , şeytanın ve şeytani güçlerin kadınları kullanarak , aile hayatlarını mahvetme tehlikesinden , Allah’a sığınmak gerekir.

Aslında, sadakat ve şefkat kahramanı olan ve yavruları için her zaman hayatlarını feda eden , ya anne, ya eş, ya da bacı olarak düşünülmesi gereken hanımları , şeytanın hizmetkarı haline sokan komiteleri , Allah kahhar ismi ile kahr eylesin. Amin.

Ne mutlu o zevceye ki dindar hanımını örnek alarak o da dindar olur. Ne mutlu o zevceye ki dindar kocasına bakarak o da dindar olur.Ne mutlu o karı kocaya ki elele vererek cenneti kazandıran bir hayatı beraber paylaşırlar ne kadar bedbahttır o karı koca ki birbirini günahlara teşvik ederek elele cehenneme atlarlar.

Abdülhamit Oruç

www.NurNet.org