Hastalar Risalesi-15 (Şiir)

tebessüm eden doktorEy derman arayanlar

Hastalıklar ikidir

Bunun bir kısmı vehmi

Bir kısmı hakikidir

 

Bunun hakiki kısmı

Her derde bir deva var

Mevcut devalar ise

Dertlerini ararlar

 

Rabbimiz Cenab-i Hakk

Binler çeşit dert vermiş

Ama bunun yanında

Beraber derman vermiş

 

Dinimizde meşrudur

Hemen tedavi olmak

Hastalık def’i için

İlaçları kullanmak

 

Te’sir ve şifasını

Hakk’tan bilmek gerekir

Derdi verdiği gibi

Şifayı da O verir

 

Hâzık ve mütedeyyin

Hekim tavsiyeleri

Ciddiye alınmalı

Önemlidir sözleri

 

Çünkü çok hastalıklar

Sû-i isti’malattan

Sefahet, dikkatsizlik

Perhizsizlik, israftan

 

Mütedeyyin hekimler

Meneder israfattan

Sana teselli verir

Kurtarır hastalıktan

 

Tavsiyeyi dinlersen

Hastalık hafifleşir

Sıkıntıyı giderip

Sana ferahlık verir

 

Ama vehmi hastalık

Hakikiye benzemez

Akil insanlar ona

Hiç ehemmiyet vermez

 

Ehemmiyet verdikçe

O da şişerek büyür

Ehemmiyet vermezsen

Dağılarak küçülür

 

Bu vehmi hastalıklar

Uzarsa gerçek olur

Çok devam ederse de

Hakikate dönüşür

 

Vehimli insanlarda

Fena bir hastalıktır

Kubbeyi habbe yapar

Manevisi kırıktır

 

Hususan merhametsiz

Hekimlere rastlasa

Veyahut ta insafsız

Doktorlarla buluşsa

 

Evhamını daha da

Ziyade tahrik eder

Aklını karıştırıp

Zihnini tahrip eder

 

Vehimli olan insan

Zenginse malı gider

Eğer malı yok ise

Aklı, sıhhati gider

 

Ahmet TANYERİ

(26.04.2013 – Cuma)