Barış Sürecine Bediüzzamanın Projesi!

Baris.Surecine.Bediüzzamanin.ProjesiBarış süreci için Diyarbakır’da 4.5.2013 günü bir araya gelen Akil insanları, Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları, kanaat önderleri ve halkın katılımıyla toplantı yapılmış, bu toplantıya katılan yazarımız aynı zamanda Diyarbakır BASK İl Temsilcisi Rüstem Garzanlı  süreçle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşları olarak barış sürecini destekliyor, barışa, huzura, kardeşliğe evet diyoruz.

Türkiye ve Ortadoğu’da bugünkü gelişen olayları, yüz sene önce hisseden İslam âlimi, müçtehit, bediü’l beyan Said Nursi hazretleri, barış ve huzurun temel esası demokratikleşme, eğitim, ırkçılığın önlenmesi ve ekonomik kalkınmadır,

Ayrıca bizim düşmanımız Cehalet, Zaruret ve İhtilaftır. Cehalete karşı eğitimi, Zarurete yani fakirliğe karşı sanat, ticaret ve ziraatı, ihtilafa karşı da ittifakı tavsiye etmiştir.

Demokratikleşme ve hürriyet ile beraber eğitim ve girişimciliği kalkınmak için şart gören Bediüzzaman’ın eğitim modeli de doğuda medresetüzzehra adı altında bir üniversitenin açılması, bu üniversitede Türk, Kürt, Arap, ermeni ve diğer unsurların birliğini ve beraberliğini sağlamaktır. Dolayısıyla üniversitede hem Arapça, hem Türkçe hem de Kürtçe tedrisatı öneren Bediüzzaman, Arapça din dili olduğu için vacip, Türkçe resmi dil olduğu için lazım, Kürtçe bölge halkının ana dili olduğu için caiz demiştir.

Âlem-i İslam’ın merkezi hükmüne geçecek olan bu üniversitede din ve fen ilimlerinin beraber okumanın nedeni,  Medrese ilimleri din ve kalbe, mektep ilimleri ise fen ve akla hitap etiği için, bu ilimleri bir çatı altında toplamayı gaye edinmiştir.

Medresetüzzehranın doğu bölgesinde açmanın nedeni de, Doğuda din hissi hâkimdir. Halkın birliğini ve beraberliğini sağlayacak, eğitime ve maddi manevi terakkiye sevk edecek olan dindir. Dini referanslarla yapılan bir teşvik bölge halkı üzerinde daha tesirli olur. Birliğimizi sağlayacak ancak dindir.

Yazarımız Rüstem Garzanlı, özet olarak şu önerilerde bulunmuştur.

1-Irkçı politikalardan vazgeçerek iman kardeşliğini yeniden tesis etmek,

2-Din ve fen ilimlerinin beraber okutulduğu eğitim müessesesi olan Medresetüzzehra projesini gerçekleştirmek,

3-Ekonomik kalkınma ile hür teşebbüse önem vermek,

4-Bölge insanı maddeten fakirdir,  birçoğu işsiz ve iş aramaktadırlar.  Bir’an evvel iş imkânı sağlamak, işe girmek için tavassut yollarını tamamen kapatmak,

5-Türkiyenin genelinde zoraki değiştirilen köy isimlerini yeniden halkın isteğine  bırakmak,

6-Bölgede koruculuk sistemi derhal kaldırılsın. Kürdü Kürde kırdırmaktır. İşte Bilge köyü bunun canlı şahidi,

7-Sonunda şu dileklerle sözlerini bitiren Rüstem Garzanlı, iyi niyetle yaklaşım gösterildiği zaman kısa zamanda çare bulmak mümkündür. Yeter ki sağduyulu davranılsın ve akılcı bir yol takip edilsin. Bediüzzaman “Biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yoktur.”  demiştir.

Bu duygu ile hepinizi tekrar selamlıyor, barış süreci hayırlara vesile olmasını diliyorum.

NurNet Haber Merkezi