Hüsrev ağabeyin yazdığı risalelerde ki metinsel farklılıkların sebebi nedir?

Sual: Hüsrev ağabeyin yazdığı risalelerde ki metinsel farklılıkların sebebi nedir?

 

Hüsrev, münasib görmediği kısmı ta’dil, tebdil, ıslah edebilir.

Envar – Şualar – 641
(Onbeşinci Şua/Elhüccetüzzehra’nın İkinci Makamı/İlim Bahsi)

Yukarıda mezkûr olan cümleyi önce tahlil edelim.

Anlamak için din düşmanı veya ehl-i bidadan birisinin ismini koyalım.

* X, münasib görmediği kısmı ta’dil, tebdil, ıslah edebilir.

 

 

 Bu cümlenin kelimelerinden yola çıkalım.

Münasip görmemek : burada Bediüzzamanın vehbi olan telifatını beğenmemek  ve yetersiz görmek..

Ta’dil: değiştirmek, hafifletmek, dogrulaştırMak ve vasat orta hale getirmek demektir.

Sual: sen Bediüzzamanın vehbi olan telifatını değiştirmek, ve içerinde yanlış bir şey mi olduğunu iddia ediyorsun?

Kulliyatta İfrat veya tefrit bir şey mi var diye iddia ediyorsun?

Tebdil: tağyir edip değiştirmek, bir şeyi başka hale getirip başka şeyle değiştirmek. Manasında

Sual: bu tabir ile var olan mana kaldırmak, olumluyu olumsuz yapmak.. Gibi şeyler ortaya çıkar. Nitekim bunun en aleni misali sadeleştirme faaliyetidir. Yanı SeN bunu istediğin hale sokabilirsin. 
Sadeleştirme nam tahrif hareketi ne kadar tantanalara sebep oldu malûm.

Islah: düzeltmek ve kusurları gidermek.

Sual: Bediüzzamanın vehbi olan telifatını beğenmemek ve bunda kusurlu bir şey olduğunu mu iddia ediyorsun?

Kelime üzerinden gidilirse çok vahim manalar çıkmaktadır. Bir suiniyet sahibi bunları yapsa netice ne kadar feci olacağı tahMinden uzak değildir.

Risale-i Nurun neşir tarihçesi nam kitapta anlatılan bir hadisede Husrev ağabey bu yetkiye istinaden bazı yerlere kalem karıştırmış ve tasarrufta bulunmuştur. Bunu her ne kadar Husrev ağabeyle alakadar olan kimseler reddetse de hadise vuku bulmuştur. Canlı şahitleri ortadadır.

Muhakemat basımı zamanında Husrev ağabey sadeleştirme ve bazı yerlerini tebdil, ıslah, tağyir etmesi üzerine gelen nüshayı üstad Bediüzzaman bastırmamıştır. Muhakemat üstad hayatta iken bu sebeple basılmamıştır.

Hulasa: Yukarıda geçen mehaz ve kelime izahları neticesinde hayrat vakfı / Altınbaşak neşriyat nüshaları elimizde üstadın kontrolünden geçen nüshalar ile tam Tersi mana veya metinsel değişiklik olması bundan kaynaklanmaktadır.

Bir kaç önce Altınbaşak Neşriyat sikke-i t.g. okudum.

Tasarrufat-i Husrevi olan yerler okurken dedim bura böyle değil, Envar osmanlıca sikkeye baktım bnm dimağımda olan şekilde.

Bu sebeple Altınbaşak Neşriyat Risalelerle görülen metinsel farklılıklar bu sebepledir.

 

Selam ve dua ile
Muhammed Numan öZEL

www.NurNet.Org