Londra – Kilise’de Kuran Kursları Yapılıyor

Aşk-ı İslam düştü gönlüme, aşk-ı Kuran, aşk-ı Resul, aşk-i İlahi…

Aşkla savunulan bir dava düştü gönlüme.

Yaktı kavurdu kalbimi islamı yaşamak dava ve hayali… Yaşamak, yaşatmaktır dediler, O’nun için, O’nun yolunda cihad etmektir dediler.

Cihad, taşları yastık yapan başların, Hakk’a kulluk vechesinde, aleme sığmayan güzelliğini taşımaktır her bir köşeye.

Cihad, muhabbet lehçesiyle yazan kalemin gölgesinde, kalplere yol açmaktır. Narin yüreciklerin, rahmeti celbeden nazenin dokunuşlarıdır cihad.

Gariplerin yüzüne ıtır kokulu bir tebessüm koyabilmektir cihad.

Dünyanın kan kokan vahşeti içinde Tevhidin ferahlık ve sükûnetini getirebilmek gayretidir.

Allah Resulü gibi sadrını çatırdatan yükü, omuzlamaktır. Sonra İnşirah sabahında yorulmadan, kırılmadan gözlerini başka bir ufka dayamaktır cihad.

Cihad, Sancak-ı Resul olmaktır. Huzuru dalgalandırmaktır yeryüzü coğrafyasında. Gönül haritalarına işlemektir muhabbeti. Kuru cihangirlik davası değildir cihad. Bir beşaret-i Nebi uğruna ömrünü adamaktır Fatih Sultan gibi. Yavuz Selim gibi Allah’tan gayrı bir nefes almaksızın çölleri aşmaktır. Makamsız olmak en büyük liyakattir. Bu veçhede Kanuni gibi Padişah kaftanını hiçe sayıp top arabasını omuzlamaktır.

Ruhun gurbetini aramasıdır cihad. Yokluğu varlığa sermaye yapmaktır.

Ahmed Yesevi Hz. gibi cihad, küfrün karanlığı içine bir nezir gibi atılacak gayreti dokumaktır gönüllere. Ve o erlerle garba uzanıp haçın yerine hilâli koyabilmektir.

Cihad, Sahabenin Semerkant’a, Çin’e, Habeşistan’a yürüyen adımlarındaki dini yayma gayretidir. Cihad, Hz. Hamza’nın cesaretidir. Mus’ab (r.a) gibi kefensiz toprağa girmektir. Cihad, sahabe olmaktır, Rasulullah’ın mübarek gözlerinde inci gibi parlayan. Cihad, Uhud arzusuyla şehadet toprağına düşmektir.

İslâm’ı aşkla yaşamak düştü gönlüme, yaşatmak adı olan. (Emin Gül )

Bu hissiyat ve aşkla geldiğimiz İngiltere’nin Londra şehrinde, Cenab-ı Hakk’ın yolunda cehd ve gayretimizi ortaya koymak adına ne yapabilirizi düşünürken. İmkânsızlıklar içinde, Rabbimin yardımıyla, bir kilisenin genç zihinleri, tahrif olmuş bir dinin, kendileri bile inanmadıkları bilgilerle doldurmak için kullandıkları, iki adet sınıfı Allah’ın insanlara gönderdiği son kitabi olan kitab-ı mukaddes Kuran’ı talim etmek için kiraladık.

3-4 ailenin “çocuklarımızı, nasıl ikna edip, buraya göndeririz kaygısıyla başlayan”, Kuran kursumuzun gelinen son noktasıdır bu.

Londra’da yasayan, Türkiye’den o veya bu sebepten gurbete düşmüş ailelerin, “çocuklarımızı kaybediyoruz, ya Rab yârdım et, dayanamıyoruz bu acıya” diye akıttıkları gözyaşlarının semeresidir bu.

Bu faaliyetimiz sadece yaz ayında yapılan 2-3 aylık bir program değil, yıl boyu 9 ay sürdürülen bir programdır. İlk başlanıldığında 3-5 kişi ile başlanılan, çocuklardaki değişimleri fark eden ailelerin arzusuyla şimdi 40 kişiyi bulmuş bir emektir.

Her hafta sonu, yeni şeyler öğrenmek aşkıyla gelen genç kardeşlerimizin yılsonu sertifika merasiminde bazı kareleri paylaşmak istedik. Fakat bu karelerin yaşanılan sevgi selini, akıtılan şükür damlalarını, coşkuyu, arzuyu anlatmaktan çok nakıs kaldığını bizatihi bu durumun şahitleri olarak ifade ediyoruz.

Dua buyurun Rabbim yârdim eylesin de aklımızdakileri hayata geçirebilecek irade ve güç versin…

Londra Nur Talebeleri

www.NurNet.org