Avrupa’ya İslâm’ı anlatmalıyız!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenen panelde öğrencilere hitap eden Sevilla Camii Vakfı Başkanı Abdurrahman Malik Ruiz, İspanya’daki Müslüman sayısının 30 yıl önce ne kadar az olduğunu vurgulayarak şimdiki sayıya dikkat çekti ve yapılması gerekenleri anlattı.

Salamworld’ün davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Malezya, İspanya, Almanya ve Kuveytli Müslümanlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde (FSMVÜ) gerçekleşen panelle İslâm’ın dünyadaki gelişimini anlattılar. FSMVÜ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde gerçekleşen panelde üniversite öğrencilerine hitap eden Almanyalı Müslüman aktivist Abu Bakr Rieger, dünya insanlığının İslâm’a ihtiyaç duyduğunu dile getirirken, Malezya’daki KasehDia Vakfı Başkanı Hajjah Azmi de Müslümanların birbiriyle iletişime geçmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

MEDENİYETLERİN İTTİFAKI BÖYLE OLUR

Programa İspanya’dan katılan Sevilla Camii Vakfı Başkanı Abdurrahman Malik Ruiz ise “Burada, içinde bulunduğumuz ortam, bir medeniyetler ittifakıdır. Türkiye’den, Malezya’dan, Almanya’dan ve İspanya’dan gelen insanlar aynı masada oturuyor ve Müslümanların sorunlarına çözüm bulmak istiyor. Bizim küreselleşmemiz de böyledir. Farklı coğrafyalardan Müslümanlar birbirlerinin sorunlarıyla hemhal oluyor” dedi.

İspanya’da İslâm’ın büyük hızla yayıldığını kaydeden Malik Ruiz “Şu anda İspanya’da 2 milyon civarında Müslüman var. Bu sayı 30 yıl önce o kadar azdı ki; şu an geldiğimiz noktada Müslümanlar olarak İspanya’da ciddi bir varlığımız var. Bu 2 milyonun yarısını göçmenler oluşturuyor ama geri kalan yarısını sonradan Müslüman olmuş benim gibi mühtediler oluşturuyor. Avrupa’ya İslâm’ı güzel şekilde tanıtmalıyız” diye konuştu.

‘İSPANYOLLAR, İSLÂM’IN YAYILMASINDA ÖNEMLİ’

İspanya’da Müslümanların eğitimi ve İslâm’a davet vazifesini hakkıyla yapmaya gayret ettiklerini, bu konuda kendilerine büyük görevler düştüğünün bilincinde olduklarını ifade eden Abdurrahman Malik Ruiz, İspanyolca’nın hem İspanya’da, hem de Latin Amerika’da konuşulduğuna dikkat çekerek, Latin Amerika’daki insanların hidayet bulmasında İspanyol Müslümanlar kilit vazifesi gördüğünü vurguladı.

Fahrettin Dede / Yeni Akit