Kanada Risale-i Nur Haberleri

Aziz, Sıddık ve Gönülleriyle dünyaya İslamiyetin yayılmasını isteyen Nur Talebeleri Abi ve Ablalarımız

Kanadadan binler selam eder mübarek dualarınızı ve sizleri buralara İslamiyetin inkişafı için Risale i Nur vasıtasıyla hizmet etmek için bekleriz.

KANADA’DA MÜSLÜMAN OLANLARIN SAYISI ARTIYOR

En son Kanada nüfus sayımı verilerine göre Kanadadaki müslüman nüfus oranı hızlıca artmaktadır. Biz buradan anlıyoruz ki gerek Risale i Nur vasıtasıyla İslamiyeti kabul edenler gerekse İslam cemaatleri vasıtasıyla kabul eden insanlar bu hızlı artış oranına büyük katkıda bulunuyorlar.

35 milyon civarı nüfusu olan Kanadanın 1 milyon 100 binlik nüfusu müslümanlardan teşekkül ediyor. Ülke genelinde yüz elliden fazla resmi camii ve çok sayıda mescidler bulunmaktadır. Yaklaşık yetmiş kadar eğitim öğretim veren Özel İslami okullar mevcuttur bu okullarıda açanlar ekseriyetle Arap Pakistanlı Hindistanlı kardeşlerimizdir. Yani Kanadanın tüm eyaletleri illeri camii ve mescidlere sahip ve bu merkezlerin hizmetlerini ekseriyetle mühtedi Kanadalılar,  Arap kardeşlerimiz Türkler ve bilumum milletler deruhte etmektedir.

Öncelikle şu an bulunduğumuz Kanadanın Kuzeyinde bulunan Alberta eyaletinden sizlere yazıyorum.

Elhamdulillah Risale-i Nuru götürdüğümüz yerlerin gerek hapishaneler olsun gerek Üniversite gençliği olsun gerek camii imamlarına Arapça ve İngilizce Risaleleri takdim edip ve camilerin cemaatlerinde Risale i Nurun fütühatı devam ediyor.

CAMİ İMAMLARI VE MAHKUMLAR, İMAN HAKİKATLERİNE MUHTAÇ

Bilhassa bölgemizdeki camii imamlarına Verilmesi için Türkiyeden abi ve ablalarımızın gönderdikleri Risalelerin takdim edilmesi ve imamlarında hüsn-ü kabul ve teveccühleri ve bu imamlarında evvelden Nurları biliyor olmaları ve camii cemaatinden bazılarının biz uzun zamandır bu Nurlara ulaşmayı bekliyorduk nasıl temin edecektik diyerek yaşlı gözlerle Nurları karşılamaları ve Arapça külliyat sipariş vermeleri bizi hem mahzun hem mesrur etmiştir.

Burda elhamdulillah hapishanelerde bir çok mahkum Risale i Nura ulaşmış vaziyette.

Ve Alberta Üniversitesinde açtığımız standlar vasıtasıyla Üniversite talebelerine Risale-i Nuru ulaştırmanın şevki içindeyiz.

Ayrıca Risale i Nurla İslamiyeti kabul eden Kanadalılarıda gördükçe Risale-i Nurun hava su gibi ihtiyac oldugunu hakkalyakin görüyoruz.

Geçtiğimiz mübarek Ramazan ayında Türkiyeden abilerin gönderdiği Ramazan Risaleleri ve onla alakadar çeşitli broşürlerin insanlara ulaştırılıp ve neden bir gün boyunca bizim aç kaldığımızı merak eden insanların öğrenmeleri ve Üstadın izahlarını hayretle yaklaşmaları bir o kadar görülmeye şayandı. Ayrıyeten hapishaneye gonderdiğimiz Mucizat ı Ahmediyelerin ne kadar tesir ettiğini hatta gayr-ı Müslüm mahkumlardan bazılarının Mucizat ı Ahmediyeyi okuyup bazı paragrafı ezberleyip bize söylemeleri ve kendilerine bir özeleştiri yapmaları ve Kurt kuş dağ taşlar Efendimizi ve umum nebileri tanıyorlar biz hala tanıyamamışız bizlere yazıklar olsun demeleri ve gece saatinde telefon konuşma hakkını kullanıp nerdesiniz Risale i Nurların geri kalan kısımlarını ne zaman getireceksiniz diye telefon açmaları ve bu gibi hadiselerle karşılaşmamız Risale i Nurları buralarda neşretmek vazifesinde bulunacak kardeşlerin ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Ayriyeten Filistinli İngilizce öğretmeninin Risale i Nurlarla tanışıp okumaya başladıktan sonra Mektubatın yarısına geldiği zaman Kanadalılarla yaptığımız Risale i Nur dersine katılıp ”bu kitaplar sizde ise Fetih yakındır” demesi bizi gerçekten bunun gibi bir çok hadise ile karşılaşmamız hapishaneler ve Üniversitelerdeki insanlarında Üstadın tabiri ile hava su gibi ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Son olarakta Risale i Nurla imanını kurtaran ve İslamiyeti kabul eden bir çok zatlar ve onların şehadetleri Üstadımızın davasını ne kadar muvaffak olduğunu ve Üstadımızın talebelerinin Risale i Nurları heryere neşredip Üstadımızın vekillerinin ve neşir varislerinin Üstadımızdan aldıkları dersi bizlere göstermeleri cihetiyle Kur’an-ı Kerim’e ve tefsiri olan Risale-i Nura ve Üstada tam bir ayna olduğu anlaşılmaktadır.

Başta Üstadımızın tayin ettiği vekil varis ağabeylerimizin senelerdir Risale i Nurları neşredin araya perde koymayın diye söyledikleri sözleri buralarda hakkalyakin görüyoruz ve Üstadımızı ve Vekillerinin istikametini takib etmeye devam ediyoruz insallah.

Gelecekteki fuarlar için ve Alberta eyaletinin bir diğer şehrine açacagımız Nur medresesi için dualarınızı bekliyoruz.

Kanada iRTİBAT İÇİN  mail:  tahirturgayistanbul@gmail.com

Kanadaya ait ingilizce hazırladıgımız internet adresimiz: www.risaleinur.ca

Kanada Nur Talebeleri

NurNet.Org