Mümkün/İmkan

Ehli zahir kimseler kendi akıllarına göre hareket ederek imkan ile mümkünü karıştırarak zihinleri bulandırmaktalar, bunlardan bazıları kasıtlı olarak dine zarar vermek için yapıyorken bazıları da dine dost fakat din cahilidirler. Meal okumakla kuran anlaşılmaz. Meal denizin görünen mavisi gibidir ama denizde birde derinlik var, dibe indikçe nice şeyler görülür, keşf edilir.

Tefsirde bu derinlik vardır. Allah kainatta her şeyi en mükemmel şekliyle yaratmıştır, bunlar kendi aklıyla kâinata mühendis olmaya kalkıyor, şöyle olsaydı daha güzel olurdu diyorlar, hayvana akıl verse idi güzel olurdu evet bir cihette belki güzel olurdu ama hayvan akıllı olsa öküze yük taşıtabillirmiydin, Allah’ın yarattıklarında küllü hüsün vardır, yani her yönüyle güzeldir, tabirde hata olmasın kumaşta güzel, gömlekte güzel, ambalajda güzeldir.

Tuğlacı ister güneş olsun tuğlalar kurusun, çiftçi ister yağış olsun mahsüller büyüsün, Allah kime göre yaratsın ki güzel olsun, insanlara kalırsa kargaşa kaçınılmaz, Allah dilediği gibi yaratır. Bir şeyin mümkün olması olacak anlamına gelmez, Van gölünün pekmez olması mümkün hatta ortadan kalkması da mümkün, nitekim sava gölü Peygamberimiz (sav) doğduğunda ortadan kalktı, ama böyle olacak demek değildir. ‘Sokrat Peygamber olabilirmi” sorusuna Kırkıncı hocamız “olabilir” diye cevap vermiş, “nasıl olur” deyincede “olabilirin karnı o kadar geniştir ki olmayabiliri de içine alır” demiş.

Soru sokrat Peygamber midir ? diye sorulsa idi cevap hayır olurdu, diye açıklamıştır. Eşya görünenden farklı olabiliyor, güneş dönüyor gibi aslında dünya dönüyor. İnsan akılla nihai ilme ulaşamıyor ama bu insan bu akılla dünyayı keşf edemez demek değildir. Allah elinde olan ilmin nihayetini bazı kullarına veriyor, nitekim nice keşifler böyle olmuş. Mecazın her yerinde mecaz aranmaz, lamba gibidir, yani lambanın fitili hakikat camı mecazdır, ama hakikat olan ışık mecaz olan camdan görünür, burada bakılan camdır ama görülen ışıktır. “Batan güneşe ağlama yarın yine doğacak” burada kasıt elindeki imkanları iyi kullanmamış olabilirsin belki bundan dolayı zarar ettin ama yarın bu imkanlar eline tekrar geçecek, yarına bak ümidini kaybetme. Size verilen tuğlalarla isterseniz önünüze set yapar kendi kendinize engel olursunuz, ister basamak yapar ilerilere, yükseklere çıkarsınız. Malzeme aynı ama sonuç çok çok farklı olabiliyor bu tamamen size bağlı.

Çetin Kılıç

Kaynak Şadi Eren, muhakemat dersleri.