Kalem tarafından yazılmış tüm yazılar

Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur; kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.” [İsrâ Suresi 17,15]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Allah’a hak ve doğru bir sözden daha sevimli gelen hiçbir sadaka yoktur.

(Beyhaki, Şuabü’l-İman)

…….

Risale-i Nur’dan;

‎”HAKK’ın hatırı alidir (yücedir); hiçbir hatıra feda edilmez.

…….

Cevşen’den;

72.
Ey âlemlerin Rabb’i,
Ey amellerin karşılığının verildiği (Kıyamet), gününün sahibi,
Ey arayanların son maksadı,
Ey sığınanların destekcisi,
Ey kaçanları bulup yardımda bulunan,
Ey sabredenleri seven,
Ey tevbe edenleri seven,
Ey (maddi ve manevi pisliklerden) temizlenenleri seven,
Ey iyilikte bulunanları seven,
Ey hidayet olanları (her kesten) daha iyi bilen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

Kim zikretmiş, kim zikretmemiş olur?

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasîbini bollaştırır, dilediğinin nasîbini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir.” [İsrâ Suresi 17,30]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. İbni Ebî İmran Radiyallahu Anh’tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Kim zikretmiş, kim zikretmemiş olur? yazısına devam et