Cemaatlar ve Tarikatlar

Bir kısım gafil insanlar tarikatların içinde gördükleri bazı suistimalleri hataları bahane ederek o kevser menbaı olan, abı hayat olan, iman ve İslamın terakiyatina vesile olan bu cemaat ve tarikatları ortadan kaldırmak istiyorlar.

Halbuki her yönüyle kusursuz ,hatasız meşrep ve meslek az bulunur ,bazı kusurlar ve suistimaller olabilir. Cenab-ı Hak ahirette amelleri tartar ,hasenatının veya seyyiatının ağır gelmesine göre mükafat veya ceza verir.

Bazen bir hasene bin seyyiatı affetirebilir.

Madem İlahi adalet böyle tecelli ediyor, ehli sünnet dairesinde hareket eden cemaat ve tarikatların muhafazası gerekir. Hem ehli dalaletin hücumu zamanında ehli tarikat ve cemat ehli fenden daha ziyade imanlarını muhafaza ederler. Tarikat, cemaat namını almış İslamiyetin haricinde hareket edenler yüzünden ehli sünnet tarikat ve cemaatler mahkum edilemezler.

Alemi islamin en kudsi ve bu zamanda en gerekli rabıtası olan kardeşliğimizin inkişafina en tesirli vasıta tarikat ve cemaatlardır. Ehli küfür ve bazı din düşmanları, İslamiyeti söndürmek için bu mühim kaleleri yıkmak istiyorlar.

Hilafeti beşyüz elli yıl muhafaza ettiren, sadece İstanbul da beşyüz yerde fışkıran İslamın, imanın noktai istinadi olan büyük camilerin arkalarındaki tekyelerde Allah! Allah! diyenlerin kuvvetli imanlarıdır.

Ey akılsızlar ,sahtekarlar; tarikat ve cemaatlerin bu kadar fayda ve yararları olduğu halde kapanmasını istemek hangi vicdana sığar.

Çetin KILIÇ
Kaynak :Risalei nur