Hutbe-i Şamiye Konferansı

Kainat Üniversitesi parolasıyla kurulan Risale Akademi, Hutbe-i Şamiye’nin 100. yılında İslam Dünyası’nı konuşacak. İslam dünyasının 6 temel problemi Arama Konferansı yöntemi ele alınacak.

Konferansın sunumuna Gazeteci-Yazar Mustafa Özcan, Prof. Dr. Himmet Uç, Prof. Dr. Bünyamin Duran, Doç Dr. Ahmet Yıldız, Bestami Çiftçi ve Dr. İsmail Benek katılacak.

Programın birinci gününde Hutbe-i Şamiye’de yer alan 6 temel problem üzerinde araştırmacı ve akademisyenlerin hazırladığı tebliğler müzakere edilecek ve sonuç bildirisi hazırlanacak.

Halka açık olacak olan ikinci günkü (Cumartesi) programda konuşmacılar Hutbe-i Şamiye’nin günümüze ışık tutan ilkelerini müzakere edecek ve ardından hazırlanan sonuç bildirisi kamuoyuna açıklanacak.

Konferansın birinci günü tebliğ sunacak isimler ve müzakere edilecek tebliğler şöyle:

Prof. Dr. Himmet Uç, Genel bir değerlendirme

Mustafa Özcan, Genel bir değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Akçe, Birincisi: Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi.

Dr. İsmail Benek , Ümit ve İstikbal

Doç. Dr. Ahmet Yıldız, İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.

Prof. Dr. Bünyamin Duran, Üçüncüsü: Adâvete muhabbet.

Dr. Ömer Lütfü Peker, İkincisi:Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.

Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Yiner, Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek.

Hüseyin Kara, Beşincisi: Çeşit çeşit sarî hastalıklar gibi intişar eden istibdat.

Bestami Çiftçi, Altıncısı: Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek.

Mustafa Akca, Hutbe-i Şamiye, Said Nursi ve davranışı

***

Tarih : 12 Mart 2011 Cumartesi

Saat : 14.30

Yer : MEMUR-SEN Konferans Salonu Özveren Sokak No:9 Kat:4 Demirtepe Ankara

Tel : 0535 894 92 18 – 0312 231 06 95