Kıyamet Kopmadan Önce Neler Olacak!

İbrahim Cananın Kütüb-ü Sitte kitabında, Aleyhissatu vesselamdan ahir zamanın fitnesinden Allaha sığınmamızı, İbn-i Abbas’tan şöyle bir şey rivayet eder. Peygamberimiz (a.s.m.) demiş: Nasılki Kur’ani Kerimi okurken, hatalı okumamak için çok dikkatli olacaksınız. Aynı onun gibi: İki duayı dahi asla unutmayacaksınız, o dualar şunlardır:

        Biri: “Allahümme ecirna min fitneti ȃhirizzaman.” (Allahım beni ahır zaman fitnesinden Sen koru. İkincisi: “Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vessüfyan.” (Allahım ahır zamanda, dünyaya gelecek olan Süfyan ismende ki Deccalın şerrinden bizi koru.) buyurmuşlar.

        Hem dini kaynaklar, hem de: Fenni kaynaklar, biz kıyamete yakın olan Ahır zamanda yaşadığımızı, bildiriyorlar. Küçüklüğümden beri hocalardan işitmişim. Kıyamet: 1400  de kalmaz, bin beşyüze varmaz hadisin mealını naklederlerdi. Bugün Müslümanların çoğu yaşadığı bozuk bir tarzı hayatı, daha önce yaşanılan hayata asla benzemediğini apaçık görüyoruz.

        Bunuda nakledeyim, Allah tarafından Müslümanlara cennette öyle bir mutluluk verilecektir ki: Şehitler orada mazhar oldukları o mutluluğa karşı, Allaha diyecekler: Yarabbi düşmanın  bir kurşunu karşılığında bu kadar güzel yerleri bize verdin. bizi tekrar dünyaya çevir, ki kȃfirler etlerimizi lime lime doğrasınlar ki biraz bu mutluluğu hak etmiş olalım. Fakat, bu kötü ahır zamanda Peygamberimiz a.s.m’ın sünnetini yaşamaya gayret edenler bir değil yüz şehit derecesini kazanacaklarını: Peygamberimiz a.s.m. Bu hadisi şerifi ile haber veriyor. “Men temessekê bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mieti şehid.” Yani: ( Fesadi ümmet zamanında kim benim sünnetimi yaşamaya gayret etse ona yüz şehit ecir ve sevap kazancı verilir.) Bununla yaşadığımız devirde sünneti seniyeyi yaşayabilen kimselerin çok az olduğunu öğrenmiş oluyoruz.

 Aşağıda nakledeceğim kıyamet alametleri, kitaplarından toplanan hadis mealleridirler. Onları okuyunca siz de, ibretle düşünüp hayretle tefekkür edeceksiniz. Bu mevzu üzere başka şeyler nakletmeden, kıyamet alametlerinden, çok mühim olan, yalınız onsekiz adedini size anlatmaya çalışacağım.

1-  Kıyametten önce öyle bir devir gelecek ki, dinini koruyan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır!…

2-  Kıyamet kopmadan önce dünyada sınırsız zevku sefayı sorumsuz kimseler sürecektir.

3-  Ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu bilgisiz mümin, ibadet etmeyenlerin çoğu da itikatsız bilgin olacaktır.

4-  Kıyamet kopmadan önce idareciler çoğalacak, fakat güvenilecek idareciler azalacaktır!

5-  Kıyamet kopmadan önce toplumda değeri en az olan müminler olacaktır!

6-  Kıyamet kopmadan önce haram helal tanımazlar hakim olacaktır.

7-  Kıyamet kopmadan önce ekonomi her değerin önüne geçecek, okuryazarlık artacak, ancak yalancılık da yaygınlaşacaktır.

8-  Kıyamet kopmadan önce emanete ihanet edilecek, zekât vermek azalacak, dini ilimlere ilgi azalacak, dini değerler arkaya atılacaktır.

9-  Ahir zamanda “İnsanın köpek büyütmesi, çocuk büyütmesinden daha uygun” diyenler çıkacaktır. O zamanda büyüklere saygı kalkacak, küçüklere şefkat yok olacak, yol kenarlarında uygunsuz haller görülecek, bazı insanlar ise koyun postu giymiş kurtlar haline gelecekti.

10-                   Ayağı çıplak, başıkabak bilgisiz çobanların zenginleşip yüksek binalarda sınırsız bir israf içinde yaşamaya başladıklarını gördüğünüz zaman kıyameti bekleyin.

11-                   İşler ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin.

12-                   Kıyamet kopmadan önce akrabalık bağı kopacak, yakınlar birbirinden şikâyetçi hale gelecek, mal meşru olmayan yollardan kazanılacak, fakir kendi sıkıntısıyla baş başa bırakılacaktır.

13-                   Kıyamet kopmadan Allah için dostluk azalacaktır.

14-                   Yirmi kadar insan bir araya geldiği halde içlerinde samimi bir dindar bulunmadığı zaman kıyameti bekleyin.

15-                   Bir zaman gelecek, harama girmeden geçim sağlamak zorlaşacaktır.

16-                   Bir zaman gelecek, bazı eş ve çocuklar, aile reisini gücünden fazla harcamaya zorlayacak, haram işleri yapmasına sebep olacaklardır.

17-                   Bir zaman gelecek ki, dindar insan, dindarlığını toplumdan gizleme ihtiyacı duyacaktır.

18-                    Benden sonra sabrın çok önem kazanacağı bir devir gelecektir. Öyle günlerde dinine sabırla, sadakatle bağlı kalan kimselere, öncekilere verilenlerden tam elli kat fazla sevap verilecektir!…

Çünkü onların şartları bazen, öncekilerden de ağır olacaktır. Adil-i Mutlak olan Allah, zorlukların çokluğu nispetinde de mükâfatlarını çoğaltacaktır.

        Bu hakikatleri siz kardeşlerimle paylaşan: Abdülkadir HAKTANIR