Menfi Milliyetçilik (Şiir)

Milliyetim İslâm benim kardeşlerim milyarlar,        

Tefrika yapamam ben, utanırım ederim âr,

Bu zamanda tarafgirlik ancak düşmana yarar,

Kardeşliği bozamam ben, kardeş kalbi kıramam.

 

Arnavutluk la Türklüğün yeri yoktur İslâm’da,

Ben illâ ki Müslüman’ım kavmiyet yok kafamda,

Çok şükür ki yer bulmadı ırkçılık havsalamda,

Peygamberin sünnetinden asla uzaklaşamam.

 

cocuklarBen ancak Müslüman’ım  bağlıyım Peygamberime,

Sevgilinin sevdasını yerleştirdim gönlüme,

O Zatı selamlamayı adet ettim kendime,

Kavmiyetçilik yapmakla, dine terslik yapamam.

 

Neme lazım kavmiyet ki, o dar kisve gibidir,

yırtılmaya çok müsait libasın kendisidir,

Milliyetle  övünmek, kardeşle kavga içindir,

Dindarlığım bana yeter, dinime ters olamam.

 

Ben illâ ki Müslüman’ım mü’minler kardeşlerim,

Din kardeşlik bana yeter milliyetle yok işim,

Yolsuz kan kardeşime, dindarı tercih etmişim,

Kavmiyet hatırı için ben dinimden olamam.

 

Ben ecdadın izindeyim başkalara benzemem,

Onlar gibi olmak gerek başka yolda gidemem,

Ecdadımdan ayrılmakla, dine terslik süremem,

Kavmiyeti sevmek için , ben dinimi atamam.

 

Ben ancak Müslüman’ım, gelemem oyunlarına,

Kat’iyyen giremem ben onların durumlarına,

Ayrımcılık yapamam ben, giremem saflarına,

Irkçılık menficiliktir ben onlardan olamam.

 

Ben dindaşlarımı severim onlar bana yeter,

Kavmiyetle övünen kişi yükselemez düşer ,

Menfi milliyetçiliği reddetmiştir Peygamber,

Türküm deyip, başkalara âsilik ben yapamam.

 

25. 3 1990

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.Org / www.AlbNur.com