Mü’min, Devamlı Belalarla Başbaşadır

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Gün gelecek, Allah’ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak konuk heyet olarak toplayacağız.

Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz.

[Meryem Suresi 19,85-86]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdu ki:

Mü’min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mü’min, devamlı belalarla başbaşadır.

Münafığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz.

(Buhari, Marda 1)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde(arasında) bir emniyet-i mütekabile(karşılıklı güven) ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder.

(24. Lem’a’dan)

…….

Cevşen’den ;

42.
Ey denizde ve karada yolunu koyan,
Ey dış âlemde âyetleri bulunan,
Ey âyetler içinde delili olan,
Ey ölümde kudreti tecelli eden,
Ey kabirlerde alınacakibret vesileleri bulunan

Ey kıyamette saltanat sahibi olan,
Ey hesaba çekmede heybetli olan,
Ey hükmü geçen,
Ey cennette sevabı, mükafatı olan,
Ey (cehennem) ateşinde sevabı, mükafatı olan,
Ey (cehennem) ateşinde ceza ve azabı bulunan!
Münezzehsin sen,

Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!

www.NurNet.Org