Ona kolaylık gösteririz

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

“Fakat iman edip makbul ve güzel davranışlar içinde olana, en güzel karşılık verilir ve ona kolay olan buyruklarımızı emreder, kolaylık gösteririz.”

[Kehf Suresi 18,88]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber Efendimiz (A.S.M) buyurdu ki:

Kim kıyamet gününde Allah’ın kendisine şerefli bir makam vermesini ve derecesini yükseltmesini isterse;

kendisine zulüm edeni affetsin,

kendisine vermeyene versin,

kendisini yoklamayanı yoklasın ve

kendisine cahilce davranana hilm ile olgun muamele etsin.”

(ibni Asakir)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Kur’ân-ı Kerim, bütün insanlara rahmettir.

Çünkü her bir insanın şu hakikî âlemden kendisine mahsus(özel) hayalî bir âlemi olduğu gibi, herkes kendi meşrebine göre Kur’ân’dan fehim ve iktibas ettiği hafızasında(anlayışına göre), kendisine has bir Kur’ân vardır ki, onun ruhunu terbiye, kalbini tedavi eder.

(Mesnevi-i Nuriye’den)

…….

Cevşen’den ;

26-
1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
7-Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir,
8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir,
9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübeşşir,
10-Ey bütün kainatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,