Senin vücudun taştan, demirden değildir, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

O kâfirler kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz, günahlarının artması içindir.

Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.”

[Al-i İmran Suresi 3,178]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:

“Kim imanın tadını bulmak isterse, sevdiği her kişiyi, yalnız Allah için sevsin.

(Sevmediğini de Allah için sevmesin)

(Beyhaki/Şuab)

…….

Risale-i Nur’dan;

Fakat madem dünya bir gün bize “Haydi, dışarı” diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben onu terke çalışmalıyız.

Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki:

“Senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir(toplanmıştır). Gururu bırak, aczini anla. Malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren…”

(24.Lem’a’dan)

…….

Cevşen’den;

87.
Ey ağlayanların sevgilisi,
Ey tevekkül edenlerin efendisi,
Ey (doğru yoldan) sapanları hidâyet eden,
Ey mü’minlerin velisi,
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
Ey doğruların kurtarıcısı,
Ey bütün güçlülerden daha güçlü olan,
Ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan,
Ey bütün yaratıkların ilahı olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!