Etiket arşivi: ahmet çolak

Cuma Sohbetleri

Bu hafta Dr. Ahmet Çolak ağabeyimizin anlatımıyla 21.Mektuptaki “ihtiyar anne- baba ve akrabalara şefkatle muamele etmek” ile ilgili sohbeti yer alıyor. Kurban Bayramı arefesinde 21. mektuptaki hususlara dikkat ederek yapılacak olan  büyüklerimize ziyaretler ,”monoton bir bayram ziyaretini”  halis bir ibadete çevirecektir.

” EY HANESİNDE ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil! Şu âyet-i kerimeye dikkat et, bak: Nasıl ki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celb ediyor!

“Âhiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zât vardı. Dininde, dünyasında muvaffakiyetli görüyordum, sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, o muvaffakiyetin sebebi: O zât ise, ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş, inşaallah âhiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen, ona benzemeli.

Cuma Sohbetleri

Dr. Ahmet Çolak Ağabey’in anlatımıyla, İşaretül İ’caz’daki Bakara suresinin 3. ayeti olan “onlar gayba iman ederler, namazlarını ikame ederler”  tefsirini ve   bu ayetteki herbir kelimenin birbiriyle olan bağlantısını, Kur’an’ın mucizevi özelliğini gösteriyor.

Özellikle imandan hemen sonra diğer ibadetlerden ziyade direk namazı zikretmesinin ve namaz kelimesinin neden geniş zaman kipiyle getirilişi ve kılmak kelimesi yerine “ikame etmek” kelimesinin kullanılmasındaki hikmeti beyan ediyor.

“İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre; “Cenâb-ı Hakkın, istediği kulunun kalbine, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur” denilmiştir. Öyleyse, iman, Şems-i Ezelîden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın içyüzünü tamamıyla ışıklandırır.”