Etiket arşivi: mahkeme

Risale-i Nur’lar Rusya’da Yasak mı?

risale-i-nurlar-rusyada-yasak-miBizdeki din ve ahlak karşıtı gazetelerin neşriyatı üzerine Rusya’nın bazı bölgelerindeki Nur Talebeleriyle irtibata geçtik. Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere önemli merkezlerle haberleştik. Böyle bir yasağın pratikte söz konusu olmadığını söylediler. Mahiyeti henüz bizce de meçhul Kaliningrad’taki bir mahkeme kararından yola çıkan RIA NOVOSTİ ajansı böyle bir haberi geçmiş.

Halbuki başta Avrupa, Türkiye ve Orta Asya olmak üzere dünyanın dört bir yanında Rusça neşredilen eserler pratikte böyle bir yasağın olmadığını gösteriyor.
Hatta Bediüzzaman’ın önemli talebelerinden merhum Mustafa Sungur’u özel davetiyle Moskova’daki İslam Konferansına çağıran Medvedev’e rağmen böyle bir yasak söz konusu olabilir mi? Gençliği komünizm, materyalizm ve masonların imansızlık ve sefahet girdabına kapılmış Başkan Vladimir Putin de, bütün gayretiyle dini ve insani değerleri Rusya’da inşaya çalışırken, bazı yerel mahkemelerin eski bolşeviklerden kalma din düşmanı bilirkişi raporuyla Risale-i Nurl’u yasaklamaya yeltenmeleri ister istemez dikkatimizi çekiyor.
2008’den bu yana Türkiye basınında mason destekli gazetelerde propaganda edilen bu yasağın mahiyetini doğru anlayabilmek için, Sovyetler’in dağılışından sonraki “Yeni Rusya’da” olup bitenleri dikkatlice takip etmekte fayda mülahaza ediyoruz.
KOMÜNİZM BUHARLAŞTI MI?
12  Eylül’e kadar başta Türkiye olmak üzere birçok hür ülkenin gençliği “Kahrolsun komünizm!” diye kükrüyordu. Sonra bu sesler birden kesildi. Bu meselede sağcıların dış güçlerin tezgahına geldiğini biz de kabul ediyoruz. Fakat bu kabul, komünizmin veya inkarcılığın “sırra kadem basması” sorusuna cevap vermiyor. Yani 12 Eylül’den sonraki tezgaha “inkarcı, ihtilalci ve sefaheti teşvik eden” cereyanlar başka renk, ton ve formatlarda geleceklerdi. İdeoloji gömlek değiştirince komünistler Neocon veya Troçkist, masonlar da neoliberal veya turuncu olarak ortaya çıkacaklardı. İşe Yeni Rusya’nın bu iki cereyanla yıllardır nasıl boğuştuğunu takip etmeyenler, Kaliningrad gibi yerel mahkemelerin arkasına gizlenmemiş “dinsiz ve ahlaksız” cereyanları tanıyamazlar.
Neoliberallerin sahneye sürdükleri George Soros ile Rusya arasında yaşanan ekonomik savaştan sonra, Rus idarecileri, bu cereyanlara destek olan iş adamlarının, gazeteci ve STK’ların tezgahlarını bozdu. Brzezinski ve Kissinger’e rağmen bilhassa Musevi kökenli tüccarlar petrol, medya, orman ürünleri ve bankacılıktan el çekmek zorunda kaldılar. Rusya Bediüzzaman’ın tabiriyle bin senelik tarih, kültür, din ve milli değerlerini tahrip eden eski bolşevik ve komünistlere yol vermedi. Rus idarecileri aleyhinde bilhassa neoliberallerin kontrolündeki medyada çıkan haberler; Murdoch, Soros veya Springer gibi barış karşıtlarının kuyruk acılarından başka birşey olmamalı. Bilhassa rüşvetlerle Rusya’daki dinsiz, serseri ve sefahetçileri organize edip Avrupa Mahkemesine dökenlerin maksatları, elbette hukuk değildi.
“RUS DA DİNSİZ KALAMAZ”
Rusların Risale-i Nur’a ilgileri sebepsiz değil. 1909’dan itibaren Bediüzzaman Ruslarla ilgilidir. Rothschild’lerin kışkırtmasıyla Van Ermeni devletini kurdurtmak üzere vatanımızı işgal eden Rusların başına gelecek musibetleri Kur’an’ın yardımıyla keşfeden Bediüzzaman, Ruslardan önce Troçki ile Lenin’in mahiyetlerini dünyaya haber veriyor. 1909’da Tiflis’te Ruslara söylediklerini 1916´da Sibirya’da daha yakından söylecekti. İngiltere’nin oyununa gelen Rusya’nın bütün serencamını satıraralarında haber veren Said Nursi’nin Rus entellektüelince artık tanındığına inanıyoruz. Rus generallerinden siyasetçilerine kadar Risale-i Nur’un kıymetini idrak etmiş ülkenin aydınlarıyla Said Nursi üzerinden kavga vermeye çalışan neoliberaller, Kemalist yoldaş ve biraderleriyle küçük bir istişare etselerdi, böyle gülünç duruma düşmezlerdi.
Dijital medyanın dünyayı bir köye çevirdiği zamanlarda kitap yasağı… Başta Avrupa, Amerika ve İslam aleminin en saygın üniversitelerinin en üst mahfillerine yerleştirdikleri Kur’an tefsirlerini iftira ve karalama ve yalanlarla yasaklatayım derken Rus mahkemelerinin ve hukunun kanına giriyor neoliberal kaosçular… Risale-i Nur üzerinden kavga vermek tam bir nifak işi… Mert olsalardı; Perle, Fallacini, Huntington, Sarrazin ve Giordano gibi direkt Kur’an’a hücum ederlerdi. Rusya coğrafyasında Hıristiyanlığı bütün temelleriyle tahrip eden komünistler, gençliğin İslama dönüşünü engelleyebileceklerini zannediyorlar. Kaldı ki Bediüzzaman “Müslüman İseviler” ifadesiyle, iki dini de “barışta” mezcetmiş. Onların bütün gayretleri de Said Nursi’nin müjdesini öteleyemeyecek: “Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Ancak İslamiyetle barışır ve Kur’an’a teslim olur.”
NETİCE
Risale-i Nur’u okuyanlarda başlayan kişisel tekamül, elbette çevrenin dikkatini çekiyor. Bu ahlaklı, çalışkan ve güvenilir insanları kim istemez ki… Tüccarlar, siyasetçiler, global cereyanlar ve hatta devlet bile… Risale-i Nur’dan kuvvetli imani dersler alan bu insanlar, sosyal hayatta dost ve düşmanlarıyla nasıl muamelede bulunacaklarını, hangi prensiplerle hareket edeceklerini ve kırmızı çizgilerini de yine Bediüzzaman’ın eser ve hayatından çıkaramazlarsa, kendilerini kuşatacak fitne, fırıldak, dış mihraklı cereyanların tetikçileri ve global dinsizlerin ajanlarıyla mücadelede elbette zorluk çekerler.
Mason, dinsiz ve sefahetçilerin ittifak halinde karşı koymaya çalıştıkları Risale-i Nur´un yasaklanamayacağını onlar da biliyorlar. Yalan, fitne ve iftira ile zihinleri bulandırmayı ve Rus idarecilerini zora sokmayı hedefleyen neoliberallere karşı Türkiye Nurcuları başta olmak üzere Avrupa ve İslam alemindeki Müslümanlar elbette maddeten ve manen yardım edeceklerdir. Diyanet’imizin sık sık birlikte toplantı yaptığı “Rusya Müftüler Konseyi”ne bu meseleyi taşıyacağına da inanıyoruz. Bünyelerinde Risale-i Nur ile alakalı konferanslar düzenleyen üniversitelerimizin temsilcileri ve kıymetli öğretim üyeleri de ilmin ve hürriyetin namusunu kurtarmak için Rus meslektaşlarıyla bu konuyu müzakere edeceklerdir. Hukukçularımız da üyesi oldukları AİHM’deki hakimleri doğru bilgilendirerek; mason ve komünistlerin bu kıymetli müesseseyi boş ve insanlığa zararlı şeylere alet etmemelerini sağlayacaklardır. Risale-i Nur elbette yasaklanamaz. Fakat dünyanın gündemine oturması için demek ki böyle davalara ihtiyaç oluyormuş…
saidnursi.de
Şükrü Bulut / saidnursi.de

Rusya’da Risale-i Nur Hizmetleri Hızla Devam Ediyor

Kaliningrad Mahkemesi’nin aldığı bir kararla Risale-i Nurların bazı kısımlarının yasaklanmasının ardından, Rusya hizmetlerinde önde gelen bir Nur Talebesi , Risale Ajans’a özel açıklamalar yaptı.  Daha önce de bu tip mahkemelerin olduğunu, Ruslar’ın Risale-i Nur’lara bizzat sahip çıktığını belirtti. Müslüman olan Rusların sayısının hızla çoğaldığını belirterek, dinsizlerin etkisinin bu kararların alınmasında etkili olduğunu ifade etti.

RUSLAR’IN HIZLA MÜSLÜMAN OLMASI ONLARI KORKUTTU
Rusya’da mahkemeler zaman zaman oluyordu ve o mahkemeler çok sıkıntı oluşturmuyordu. O mahkemeleride sıkıntı vermek için açıyorlardı. Şimdi bakıyorlar cemaatler çoğaldı, müslümanların sayısı çoğalıyor..Dinsizlerinde istekleri var ortada. Ellerinde hiçbir delil yok, nurculuk nedir bilmiyorlar, Risale-i Nur nedir bilmiyorlar..Her tarafı böyle karıştgıyorlar.. Aksine iyi avukatlar, adliyede çalışanların çoğu Risale-i Nurları öğrenmiş araştırmış herşeyi biliyorlar.
Avrupada bulunan bir dernek, Rusya’da beraber çalışıyorlar, kitap çıkardı. Rusya’da yapılan bütün mahkemelerin yanlışlarını yayınladı, Risale-i Nurların güzel olduğunu ve Türkiye’deki faaliyetlerini anlattı.  Müspet hizmetler çok, Böyle menfi  yasakları artırmak istiyorlar, halbuki yapacakları hiçbirşey yok. Rusya gittikçe müslüman oluyor, avukatlar müslüman oluyor, polisler müslüman oluyor. Artarak devam ediyor…
Bu mahkemekler Müslümanlara gözdağı vermek için açıldı diyorsunuz ?
Rusya’da müslümanlar organize gibi görünüyor, hep bir aradalar. Bu mahkelemerin nedeni birazda bunu dağıtmak, böylece müslümanların faaliyeti görünmesin, birliği görünmesin, perişan gibi göstermek istiyorlar. Halbuki müslümanların yaptığı çok basit. Bir araya gelip çay içmek, muhabbet etmek. Fakat Rusya’da bu güç gibi kuvvet gibi algılanıyor. Biz yüz kişi olsakta bir kitap okuyoruz bir kişi olsakta bir kitabı okuyoruz.
DERSLERİMİZE KOMÜNİSTLERDE GELİYOR
Komünizm zamanında da mücadele oldu. Risale-i Nur onlara yardımcı oluyor, Risale-i Nur’ları ihtiyaçlarına göre okuyorlar. İllaki sen Risale-i Nur’u oku diye bir baskı da yok. Derslerimize komünistide geliyor, hıristyanıda, poliside geliyor dinliyor gidiyor. Rusya çok serbest bir yer, insanların beraberce yaşamalarına ihtiyaçları olan bir yer. Rusya’da çok millet yaşıyor, yarısından fazlası müslüman olan milletler var. Onlarında din öğrenmesi lazım.
O halde Rusya’da belli bir kesimin Risale-i Nur’lara önyargılı olduğunu söyleyebilir miyiz ? Medvedev ve Putin’in müslümanlara bakışının olumlu olduğunu biliyoruz..
Evet, zaten açık olarak bir şey de diyemiyorlar. Rusya Adalet Bakanlığının en büyük temsilcilerinden Lukin Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi hakkında internette birkaç haber yazdı. Bediüzzaman Said Nursi’nin kitapları hiçbir zaman radikal değildir diye açıklama yaptı.
Rusya’nin en büyük öğretmenleri İvorkin, Yizorkif Risale-i Nurları okuyorlar onlarda ayrıca müslümanlar. Bu kitapların yararlı olduğunu bir zararının olmadığını söylüyorlar.
RİSALE-İ NUR’LAR KİTAP FUARLARINDA SERGİLENİYOR
Ayrıca Moskova’da çok büyük kitap fuarları oluyor, onların yasak dedikleri bu kitapları herkese verdiler. Ayrıca Petersburg’da, Beyaz Rusya’da kitap fularları oluyor, bizler bu fualara katılıyoruz. İnsanlar bu kitapları okuyor. Hıristyan papazlar geliyor, öğretmenler geliyor “biz sorularımızın cevaplarını bu kitapta bulduk” diyorlar
PETERSBURG VALİSİ’NE RİSALE-İ NUR VERİLDİ

Petersburg Valisi’ne fuar açılışında kitapları verdiler bir sorun olmadı, hizmetler hızla devam ediyor. Polisler kendi aralarında kitap okuyorlar, ben şahsen hapisane hizmetleriyle ilgileniyorum oralara giderek anlatıyorum. Hapisane müdürü beni özellikle davet ediyor, yasak falan dinlemiyorlar, insanların bu kitaplara ihtiyacı var diyorlar. Kendileri sahip çıkıyorlar. Rusya’nın Risale-i Nur hizmetinde Ruslar bizzat kendileri hizmet ediyorlar. Kendi vatandaşları, kendi insanları hizmet ediyorlar. Kendileri bu kitaplara sahip çıkıyorlar.

Tarih : 09.02.2013
Kaynak : Risale Ajans

Rusya’da Nur talebesi ve R.Nur’a beraat

16 Kasım 2011 / 14:12

Rusya’da zaman zaman Nur talebelerine yönelik görülen baskı ve mahkemeler bir bir olumlu sonuçlanıyor.

Risale Haber-Haber Merkezi

Rusya’da zaman zaman Nur talebelerine yönelik görülen baskı ve mahkemeler bir bir olumlu sonuçlanıyor. Son olarak 2 Kasım’da yapılan mahkemede 8 aydır tutuklu bulunan Nur talebesi tahliye edilirken Risale-i Nurların faydalı eserler olduğu dile getirildi. Rusya Nur Talebeleri’nin mektubunda yer alan bilgiye göre savcı tahliyeye itiraz etti. Temyiz mahkemesinde Rus bayan avukatın Nur talebesini ve Risale-i Nurları savunması ile karar kesinleşti.

İşte Rusya Nur Talebeleri’nin o mektubu:

Esselamu aleykum! Aziz ve hürmetli sevimli ağabey ve abilerimiz! Bayramlarınızı tebrik eder sizlere Cenab-ı Hak’tan hayırlı sihhatli uzun ömür diler ve dualarınızı rica ederiz .

Çok şükür dua ve teveccühünüz hürmetine Rusya’da iman ve Kur’an hakikatleri her tarafa yayılıyor, her tabaka arasında okunuyor, dost ve düşmana, muhtaçlara kendini okutturuyor. Hakikaten duaların kabulü görünüyor, yani çok zaman edilen: “ya Rab, akılları, kalpleri nurlara musahhar eyle” gibi çok insanlarda ve havadislerde müşhahede olunuyor.

Mesela, valideyinlerin ciğer yankısıyla “evlatlarımızı bu ateşten nasıl kurtaralım” diye istimdat noktaları araması, sonra gençlerin “bize yardımcı olun, irtibatı bizden kesmeyin ki bizi bu ateş yakmasın. Sonra ailelerimiz dağılmasın, imanımız gitmesin” diye evlerinde nurların okunması ve yerleşmesi için çalışmaları gibi… Sonra seri’üz-zaval olan ihtiyarların nurlardaki tesellileri duyanda çok sevinmeleri gibi… Her gün böyle çok havadisler oluyor. Nurlardaki hakikatlar satır-satır tasdik olunuyor, müşahede olunuyor.

Moskova’da merkezi mescide 100 binden çok adam eksi 10 derece soğukta sokaklarda bayram namazı kıldı. Son zamanlarda bazı soruşturmalar artmış. Bunlar da Risale-i Nurların yayılmasına, fütühatına, genişlemesine, kökleşmesine sebep oluyor bi iznillah. Bu sebeple kardeşler Cumhurbaşkanlığına, bakanlara, çok yerlere Risale-i Nurların mahiyyetini bilderecek, izah edecek mektuplar yazıyorlar.

Ulyanov şehrinde bir kardeşi 8 ay tecritte, hapiste şüpheli cemiyetçi diye bin dereden su toplamak nevinden tuttular ve bu kadar hucumlara rağmen mahkemede Allah’ın (C.C.) izniyle serbest bıraktılar. Sonra savcı yeniden temyize verdi. Tahliyeden 2 ay sonra 2 Kasım’da temyiz mahkemesi oldu.

Savcının iddiası şu:
1.Hilafet kurmak isteyen cemiyetin mensubu.
2.Milletler arasında tefrika, ayrılık yapmak.
3.Gençleri irticaya çekmek.
4.Tahliyeden sonra temyiz mahkemesni beklemden Azerbaycan’a gitmesi.

41 yaşındaki Rus bayan avukat Elena Goroshova’nın kardeşleri hayrette bırakan beklenmez bir müdafaası oldu. Şöyle ki:

1.Her hangi bir cemiyyete mensup olmasına hiç bir delil yoktur. Evlerde toplanıyorlar derseniz halbuki bizim mahallede iki ayrı-ayrı misyoner evleri (mülk) var, kiliseye gitmiyorlar. Bu o demektir ki din hürriyeti var, onlara ilişmiyorsunuz. O zaman Müslümanlar evlerinde Allah’tan, Peygamberden, dinden, güzel ahlaktan insanlıktan konuşmaya hakları yok mudur?

2.Bu mahkeme salonunda muhtelif milletten olan gençlerin olması ve eve baskın zamanında da içeride 12 başka-başka milletin olması bu iddianın haksız olduğunu gösterir.

3.Bu kitaplaru okuduktan sonra güzel ahlaka sahip olmaları içtimai (sosyal) hayatta faydalı olmaları irtica değil terakki, ilerleme olduğuna binler numune var.

4.Müttehemin gidip Azarbaycan’da hasta anasını ziyaret edip kaçmayarak şimdi burada mahkemede olması da iddianın esassız olduğunu gösterir.

Sözler kitabını (Rusça) ben satır-satır okudum. Hiç bir zararlı kelime bulamadım ve savcıya da müstentike de kaç defa rica ettim ki “siz ittiham ettiğiniz kitaptan bir sahife de olsa okuyunuz. Bu kitapları yasak etmek cemiyyetimiz için çok zaralıdır. Said Nursi’nin eserleri Allah’tan, peygamberden, hayatın mahiyetinden, ebedi hayattan bahsediyor ve bunları kendi fikirleri değil Kur’an’dan alıp ders veriyor.”

Avukat hanım böyle nurlardan okudukları yerlerden de misaller getirerek 45-50 dakika samimi fedakarane müdafaa yapıyor.

Hakim de savcının iddialarının esassız olduğunu bildirip işi kapatıyor.

Dua edin Cenab-ı Hak bizi istihdam etsin, istikamet, gayret versin, muhafaza eylesin. Amin. Amin.

Herkese binler selam. Hürmetle dualarınıza muhtaç kardeşleriniz

Rusya Nur Talebeleri

www.RisaleHaber.com