Ezkar-ı Nuriye

Ezkar-ı Nuriye

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin okumuş olduğu gayet derecede nurlu ve faziletli olan bazı ezkâr ve evradı tek bir eserde toplamaya muvaffak olmakla Cenâb-ı Hakk’a son sonsuz hamd u sena ederiz.

Bu eser hazırlanırken seçilen ezkâr ve evrâdlar; ekseriyetle Risale-iNur’da zikredilen ve bizatihi fazileti Üstad Hazretleri tarafından belirtilen ezkârlardır. Bu ezkâr ve evrâdları, kitabımıza almadan birçok asıl nüsha ile mukayese edip en sıhhatli halini, mecmuamıza dercetmeye gayret ettik.

Hususen, Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî (k.s.) Hazretlerinin Mecmuat-ül Ahzab’ını birçok evrada, me’haz olarak kabul ettik.

Ayrıca, Üstadımızın yıllarca hizmetinde bulunan Merhum Tahiri Mutlu Ağabeyin, “Kırkanbar” isimli dua defteri de me’haz kitaplarımızdan biridir.

Zira bu mübarek ağabeyimiz, bu hususi defterine Üstad’ımızın okuduğu bazı ezkâr ve evradı kendisi için kaydetmiş ve bu defter de Üstad’ımızın nazarından geçmiştir.

Cenab-ı Erhamürrahiminden bu mecmuada emeği bulunan, tüm kardeşlerimizin defter-i hasenatlarına, kâinatın umum zerratının,umum zamanlarındaki umum dakikalarının, bütün âşirelerine darbedilip, hasıl-ı darb adedince, haseneler yazmasını niyaz ediyoruz. 

Ve bu mecmuayı, okuyan tüm kardeşlerimizin; Risale-i Nur’dan istifade ve istifazelerinin ziyadeleşmesini, Cenab-ı Kibriya Hazretlerinden dua ediyoruz. 

14×20 cm. ebat

956 sayfa

şamua (sarı) kağıt

ciltli         42 TL

   Kitap Temini için: 0354 217 14 88

Selam ve dua ile

Muhammed Numan ÖZEL