İnsanları en çok cennete eriştiren şey nedir?

Hz.Peygamber, bir gün ashabına:

– İnsanların en çok cehenneme girmesine sebep olan şey nedir? diye sordu.

Ashap:

– Allah ve Resulü bilir ancak, dediler.

Hz Peygamber:

  • İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu.

Sonra tekrar sordu:

– İnsanları en çok cennete eriştiren şey nedir?

Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı:

  • Bu da iki şeydir: Biri, Allah’tan korkmak, yani takva sahibi olmaktır. Diğeri de güzel ahlaka sahip bulunmaktır.

Hadis (İbn-i Mace).

Ümmetimin sonlarına doğru, mescidlerini süsleyip te kalplerini harabeye çeviren topluluklar görülür.

Onlar, elbisesine verdiği önemi, dinine vermeyecek.Dünyalığı yerindeyse, dinlerine ne olduğuna aldırmayacak.
Hadis-i Şerif (Ramuz).

Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.
Hadis (Deylemi).