Şefaat Ya Resulallah

 

Zerreler, yağmur, kar, dolu, toz taneleri
Yaratılan tüm âlemlerin adetleri

Kutsal kitapların ayet, harf ve işaretleri
Mahlûkatın sesleri, canlıların nefesleri

Kat kat semalar, tecelli eden esmalar
Gönderilen rızıklar, kâinattaki ışıklar sayısınca

Binlerce salât ve selam sana Ya Resulullah!
Şefaatini nasip et bize Ya Habibullah!

Sen hoş sefa geldin kâinata, Ey Rahmetullah!
Ne olur, kefilimiz ol razı olsun bizden Cenabı Allah

Âlemlerce, salât ve selam sana, Ya Resulullah!
Haşirde yanına bizi de al, Ya Habibullah!

Gelmiş gelecek bütün yaratılan tohumlar
Kudret kalemindeki tecelli eden nakışlar

Meleklerin İbadeti suhufların harfleri
Mahlûkatın zikirleri, canlıların nefesleri

Gezegenlerin, rüzgârın çıkardığı sesler
Kâinattaki görüp görmediğimiz cisimler

Bilip bilemediğimiz kainattaki âlemler
Anlayıp anlayamadığımız tüm ilimler

Halk edilen alemlerdeki çekirdekler
Esmanın tecellisi olan bütün çiçekler

Verilen nimetler, aldığımız lezzetler, yaşanan zevkler
Kâinat da ki çirkinlikler ve güzellikler adedince

Binlerce salât ve selam sana Ya Resulullah!
Şefaatini nasip et bize Ya Habibullah!

Sen hoş sefa geldin kâinata, Ey Rahmetullah!
Ne olur, kefilimiz ol razı olsun bizden Cenabı Allah

Âlemlerce, salât ve selam sana, Ya Resulullah!
Haşirde yanına bizi de al, Ya Habibullah!

İnsanlığın konuştuğu sözcüklerin harfleri
Mahşerde hesaba çekilen amelleri

Hayvanat âleminin zikreden sesleri
Cennet, cehennem nimetlerin adedi

Allah’a yapılan duaların harfleri
Denizlerin, okyanusların katreleri

Denizlerde bulunan yaratıklar
Toprağa atılan tohumlar

Yaratılan tüm canlılar
Gelmiş, geçmiş, gelecek zamanlar

Mahlûkatın üzerindeki tüyleri
Cisimlerin renkleri adedince

Binlerce salât ve selam sana Ya Resulullah!
Şefaatini nasip et bize Ya Habibullah!

Sen hoş sefa geldin kâinata, Ey Rahmetullah!
Ne olur, kefilimiz ol razı olsun bizden Cenabı Allah

Âlemlerce, salât ve selam sana, Ya Resulullah!
Haşirde yanına bizi de al, Ya Habibullah!

Verilen muhabbet, sevgi, canı, cananlar
Gelmiş, geçmiş ve gelecek atomlar

Yıldızları yutan kara delikler
Gelmiş geçmiş gelecek melikler

Dünyadaki çiçekler,
Yaratılan, yaratılacak olan tüm sinekler

Kıyamete kadar halk edilecek bütün böcekler
Allah diye atan kalpler, seni zikir eden diller

Meleklerin daimi ibadeti, mahlûkatın fıtri zikirleri
İnsanoğlunun hisleri, hayalleri, istekleri

İnsanlığın konuştuğu diller ile sözcüklerin harfleri
Esir, ışık, mahlûkatın sesleri, kâinatın elementleri adedince

Binlerce salât ve selam sana Ya Resulullah!
Şefaatini nasip et bize Ya Habibullah!

Sen hoş sefa geldin kâinata, Ey Rahmetullah!
Ne olur, kefilimiz ol razı olsun bizden Cenabı Allah

Âlemlerce, salât ve selam sana, Ya Resulullah!
Haşirde yanına bizi de al, Ya Habibullah!

Allah rızası için okunan ezanlar, ihlâsla kılınan namazlar
Kabul edilen dualar, kesilen kurbanlar, Kâbe’ye giden hacılar

Mahlûkattaki nidalar, Kıyamete kadar geçecek zamanlar
Sulardaki dalgalar, çakan şimşekler, yıldırımlar

İsmi Azamın yüceliği, Esma-ı Hüsna’nın tecellisi
Kâinatın yaratılış gayesi, Dünya ve Cennet nimetleri

Cehennemin zulümleri, düşmanların kin ve nefretleri
Mahşerdeki umum mahlûkatın bütün amelleri

Verilen uykular, gösterilen rüyalar, yaptığın cihatlar
Galaksilerdeki dağlar, taşlar, topraklar, düz ovalar

Bitkilerdeki kökler, dal, budak yapraklar
İnsanlığa takılan göz, kulak, his, duygular sayısınca

Binlerce salât ve selam sana Ya Resulullah!
Şefaatini nasip et bize Ya Habibullah!

Sen hoş sefa geldin kâinata, Ey Rahmetullah!
Ne olur, kefilimiz ol razı olsun bizden Cenabı Allah

Âlemlerce, salât ve selam sana, Ya Resulullah!
Haşirde yanına bizi de al, Ya Habibullah!

Borborunbekir-Bekir Özcan

www.NurNet.org