Etiket arşivi: Bekir Özcan

Bediüzzaman denizli mahkemesinde

Bediüzzaman mahkemede gök gibi gürler

Dini dünya’ya satan zındıkaya açıkça söyler

Hazreti Âdem’den(AS) bu zamana kadar

Nice enbiya, evliya, toprak altında yatar

“Yüzer milyon kahraman başlar oldu feda”

“Başımız dahi feda olsun bu kutsi hakikata”

“İstibdada “cumhuriyet” namı vermekle”

“İrtidad-ı mutlakı rejim altına almakla”

“Sefahate “medeniyet” ismi takmakla”

“Cebri keyfî küfrîyeye kanun gereği demekle”

“Adliyeyi iğfal Hükümeti işgal”

“Hem de bizi ettiler perişan”

Anadan babadan yardan

Vazgeçilmiş şimdiye kadar

Kur’an, İman ve İslam yolunda feda olan bu baş

Anneler için en büyük mükâfat gözden akan yaş

Üstad mahkemede adeta şimşek olup çakar

Gizli komiteyi şaşırtan bir savunma yapar

Bekir ÖZCAN-Borborunbekir

Bediüzzaman’a canını feda eden talebesi

Çok ağır şartlar altında geçmekte günler

Üstadı vicdansızca üstelik zehirlediler

Bediüzzaman’ın yükseliyordu ateşi

Verilen zehirin tesiri ise pek şiddetli

Biliyor çaresi yok, sabırla şükür gerekti

Acizlik içinde bekliyordu Allah’tan inayeti

Üstad çok hasta perişan bir durumda

Zehirin tesiri ile acı içinde kıvranmakta

Acımazsıca yine mahkemeye götürülür

Hafız Ali ağabey pencereden bunu görür

Bütün latifeleriyle derinden derine üzülür

Kanlı gözyaşları kalbinden ruhuna dökülür

Ruhta çıkan yangın hiç söner mi gözyaşıyla

Dururdu ancak İbrahimvari bir yakarışla

Hafız Ali, üstadın elemini ruhunda hissetti

Cenabı Allah’a sığındı içten ihlâsla dua etti

Eski zamanda çok fedakâr insanlar gibi

Üstadın yerine hasta olup, istedi ölmeyi

Hapishanede zaten şartlar pek ağır

Dua kabul olur o gün çok rahatsızlanır

  

Acilen kaldırılır Devlet hastanesine

Gereken müdahale yapılır ama nafile

Herkes boyun eğer acı kaderin hükmüne

Ağabeyler Kalp gözüyle ağlar bu şehide

Hafız Ali meyve Risalesinin hakikatını

İlmen yakin olarak biliyordu makamını

Aynelyakin hakkal yakin mertebesine

Çıkmak için cesedini bıraktı kabre

Melekler gibi bindi yıldızlara uçtu semaya

Bitirdi görevini gezmeye çıktı âlem-i ervaha

Denizli hapsinden kocaman kutup yıldızı aktı

Hizmet şehitleri kervanına aşkla şevkle katıldı

Üstad çok üzülür Hafız Ali ağabeye

Teslim olmuştur kaderin adil hükmüne

Üstad, kendisinin yerine öldüğünü biliyor

Nur talebeleriyle bunu açıkça paylaşıyor

Bir gün gece, hafız Ali ağabeyin yanına

Üstad duydu kimin gideceğini anında

Selam göndermediğine birden üzülür

Hafız Ali o an üstadın yanında görünür

Mehmet Zühtü, Hafız Mehmet’le beraber

Kabirde Nura kuvvet vermeye devam eder

Bekir Özcan-Borborunbekir

Seçilmişlerin Seçilmişi

Semada binlerce galaksilerin içinden, 
Samanyolu galaksisi çıkmış tercihten. 
Güneş sistemimizdeki gezegenlerden, 
Seçilmiş Dünyamız yıldızların içinden. 

Dünyadaki mahlûkatın özünden süzülen, 
Kâinat âlemlerinden gelen ruhsun sen. 
Ey Âdemoğlu kendini iyi tanı iyi oku, 
Bunca yaratık içinden insanoğlusun sen. 

Milyonlarca insanların içinden seçilen, 
Tüm Âlemlere rahmet olarak gönderilen. 
Ey insan! Kendini iyi tanı, iyi bil, iyi oku; 
Kâinatın halifesi, ümmeti Muhammedsin sen. 

Bekir Özcan-Borborunbekir

Serap

Ah! Âleminden düşüp yola, Eyvah! Dağlarına çıkaran 
Vah! Çöllerine inip, Of! Vadisinde aşk ateşiyle yanan 
Çöldeki tepeleri, deniz içinde yemyeşil bir ada sanan 
İşte budur serap; seni her adımda ahla ofla kandıran 

Hasretle iştahla, çaresiz isteğin hayalidir; serap 
Duygu ve his dünyası etmiş iflas, olmuş harap 
Vücut dermansız düşüp dağılmış, kalmış bitap 
Hayaller dünyasında yaşar yoktur hiçbir cevap 

Bitmeyen gönül yarasının, hayali ilacıdır serap 
Umuda kurtuluşa visale, hesapta olmayan hesap 
Güneş toprak nem birleşmiş, bize en güzel cevap 
Yalvarıyorum silinmesin bu tablo ne olur Ya Rab 

Bekir Özcan-Borborunbekir

Birlikte Daima

Galaksiler, gezegenler yıldızlar 
Güneş, dünya Ay diğer uydular 
Bulut, yağmur buharlaşan sular 
Ortak hareket ederler birlikte daima 

Okyanus, deniz, ırmak ve çaylar 
Gökteki Ay, dünyadaki tüm sular 
Bulut, yağan yağmur dolu ve kar 
Dengeli çalışırlar birlikte daima 

Vadiler, çöller, ovalar ile dağlar 
Cansız kum, toprak taş ve kayalar 
Yeraltındaki madenler ile gazlar 
Sabırla insanlığı bekler birlikte daima 

Dut yaprağından ipek dokuyan böcek 
Arılar Bal için arıyor en güzel çiçek 
Kendisi ot yerken bize süt yapan inek 
İnsanlık için çalışırlar birlikte daima 

Akılsız; güneş, hava, su ile toprak 
Tavuk, çöp, yumurta ilişkisindeki fark 
Nasılda anlaşıyorlar ibretle bir bak 
Zıt varlıklar uyum içinde birlikte daima 

Vücutdaki el, kol, ayak ve parmak 
Farklı organlar ağız, burun, göz kulak 
Kalp, mide, ciğerler, dalak ile bağırsak 
Bir vücut için çalışırlar birlikte daima 

Kainattaki uyumlu çalışmaya işte bir bak 
Nasılda düzenli işliyor şuursuz olan çark 
Örnek alıp böyle yaşam istiyor Cenabı Hak 
Tüm insanlık kardeşce yaşasın birlikte daima 

Beyaz, siyah, Alman, Fransız, İngiliz 
Türk, Kürt, Arap, Çerkez; çok kardeşiz 
Hava anneannemiz Adem ise dedemiz 
Kardeşler, kardeşce yaşasın birlikte daima 

Ey! siyah beyaz tüm insanlık bak bir kez 
Türk, Kürt, Arap, Laz, Romen ve Çerkez 
Gördünüz kainatı“insanlıktır” tüm merkez 
Sulh içinde ilelebet yaşayalım birlikte daima 

Bekir Özcan-Borborunbekir