Nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.

“Âli İmrân Sûresi 102. Ayet Meali”

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Enes’den (r.a.) rivayetle:

Siz şu altı şeyi kabul edin; ben de Cennete girmenize vesile olmayı kabul
edeyim:

1. Biriniz konuştuğu zaman yalan söylemesin.
2. Söz verdiği zaman sözünden dönmesin.
3. Kendisine güvenildiğinde hıyanet etmesin.
4. Harama karşı gözünüzü yumunuz.
5. Harama elinizi uzatmayınız.
6. İffetinizi koruyunuz.

(Hadis-i Şerif Meali – Camiü’s-sağir – 3350)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Her şey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.

{Sözler’den}

.…….

Cevşen’den ;

Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,
Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan,
Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,
Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten,
Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden,
Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan,
Ey kendisini arzulayanların son arzusu,
Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,
Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

.…….

Esma’ül Hüsna;

 El-Kâbıd: Başta ruh, kalb ve nefisler olmak üzere bütün varlıkları bütün halleriyle kudret elinde tutan; maddî, manevî bütün darlık ve sıkıntılar sadece iradesiyle gerçekleşen. Dilediğinin maddî ve manevî rızkını daraltan, canlıların ruhlarını alan.

El-Bâsıt: Bütün zaman, mekân ve varlıklarda, ilim, yaratma, cisim ve rızık gibi her işteki genişlik, ferahlık ve bolluk yalnız Onun rahmet ve iradesiyle meydana gelen. Maddî ve manevî rızıkları çoğaltan.

www.NurNet.Org