Menfi Milliyetçilik – Irkçılık (Video)

Menfi milliyetçiliğin (ırkçılığın) damarlara işlediğinde ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir video.

Sorulan sorular ve cevapları:

 • Irkçılık ve Milliyetçilik Islam’da yasak mı? Ruhun ırkı var mıdır?
 • MİLLİYETÇİLİK, ırkçılık nedir?
 • Milliyetçilik, ırkçılık hakkında bilgi verir misiniz? Kendi milletimi diğer milletlerden daha fazla sevmem caiz midir?
 • Bediüzzaman’ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
 • Irkçılık Ve Milliyetçilik İle İlgili Hadisler

  Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir.” (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)

  “Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen Bizden değildir.” (Ebû Dâvud, Edeb 112)

  Vasîle bin el-Eskâ (r.a.) anlatıyor: “Ben, ‘Yâ Rasûlallah! Adamın kendi kavmine bir zulüm üzerine yardım etmesi asabiyetten (ırkçılıktan) mıdır?’ diye sordum. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Evet” buyurdu.” (İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949; Ebû Dâvud, Edeb 121, hadis no: 5119; Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160)

  Rasûlullah (s.a.s.)’a soruldu: “Kişinin soyunu, sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır mı?” Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “Hayır. Lâkin kişinin kavmine zulümde yardımcı olması asabiyettir/kavmiyetçiliktir.”(Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949)
  “Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardıma kalkışan kişi, kuyuya düşmüş deveyi kuyruğundan tutup çıkarmaya çalışan gibidir.” (Ebû Dâvud, Edeb 113, 121, hadis no: 5117)

  “Kim kâfir olan dokuz atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların onuncusu olur.” (Ahmed bin Hanbel, 5/128)

  “Bir kısım insanlar vardır ki, cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler. İşte bunlar ya bu övünmeden vazgeçerler, ya da Allah nezdinde, pisliği burunlarıyla yuvarlayan pislik böceklerinden daha değersiz olurlar.” (Ahmed bin Hanbel, 2/524; Ebû Dâvud, Edeb 111)

  “Aziz ve Celil olan Allah sizden câhiliyye devrinin kabalığını ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mü’ min olan, takvâ sahibidir. Kâfir olan ise şakîdir. Siz, Âdem’in çocuklarısınız. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Bazı adamlar, (kâfir olarak ölen) kavimleriyle övünmeyi terketsinler. Çünkü onlar cehennemin kömüründen bir kömürdürler, yahut onlar, Allah indinde burnu ile pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha aşağıdırlar.” (Ebû Dâvud, Edeb 120, hadis no: 5116)

  “Müslüman cemaatten ayrılan ve itaat yolunu terketmiş olarak ölen kimsenin ölümü, câhiliyye ölümüdür. Ümmetime karşı harekete geçerek mü’minin imanına saygı duymaksızın ve sözleşmeli bulunduğu kimseye karşı olan ahdine vefâ göstermeksizin suçlusuyla suçsuzuyla bütün ümmetimi vurmaya kalkışan kimse Benim ümmetimden değildir. Asabiyet/ırkçılık duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken yahut ırkçılık dâvâsı güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü câhiliyye ölümüdür.” (Müslim, İmâre 57; Nesâî, Tahrim 27; İbn Mâce, Fiten 7; Ahmed bin Hanbel, 2/306, 488.

  “Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenkeder, kavmiyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa, câhiliyye ölümü üzere (kâfir olarak) ölür.” (İbn Mâce, Fiten 7)

  “Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez.” (İbn Mâce, Mukaddime 17, hadis no: 225)

  “Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir.” (Cem’u’l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  “Yedi sınıf insan vardır ki, Allah, Kıyamet gününde, kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı zamanda, onları kendi gölgesinde gölgelendirecektir:

  1- Adaletli davranan yönetici.

  2- Allaha ibadet ederek büyüyüp yetişen genç.

  3- Çıkıp dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kişi.

  4- Buluştuklarında da, ayrıldıklarında da Allah sevgisinde birleşip, birbirini seven iki kişi.

  5- Alımlı bir kadın kendisini sevişmeye davet edince, “Ben âlemlerin Rabbi olan Allahtan korkarım,” diyen namuslu kişi.

  6- Sağ elinin verdiğini sol eli bilemiyecek derecede yardımını gizli yapan insan.

  7- Issız yerde Allahı anıp da gözleri dolu dolu olan kişi.”

  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.

  Cevşen Okuma Takip Çizelgeleri

  Cevşen Takip Çizelgeleri hazırlanmıştır.

  Excel tablosundaki başlangıç tarihi değiştirilerek güncel bir program elde edilebilir.

  Cevsen_Takip_Cizelgesi

  7 Kişilik Cevşen takip çizelgesi, 7 kişiye dağıtılmalıdır. Herkes haftada 1 bölüm okuyarak, her gün Cevşenin tamamının hatmedilmesi hedeflenmektedir. Bu program ile her gün 1 büyük çevşen okuma sevabı kazanabilirsiniz.

  Cevsen_Takip_Cizelgesi_7_Kisilik

  Ey biçare insan! Aklını başına al, ehl-i dalâletin vekilini dinleme.

  EHL-İ DALÂLETİN vekili, tutunacak ve dalâletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki: “Ben, saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyât-ı medeniyeti ve kemâl-i san’atı, kendimce, âhireti düşünmemekte ve Allah’ı tanımamakta ve hubb-u dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için, insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum.”

  Elcevap: Biz dahi Kur’ân namına diyoruz ki: Ey biçare insan! Aklını başına al, ehl-i dalâletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen hasâretin o kadar büyük olur ki, tasavvurundan ruh, akıl ve kalb ürperir.

  Senin önünde iki yol var: Birisi, ehl-i dalâletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Diğeri, Kur’ân-ı Hakîmin tarif ettiği saadetli yoldur.

  İşte, o iki yolun pek çok muvazenelerini, çok Sözlerde, hususan Küçük Sözlerde gördün ve anladın. Şimdi, makam münasebetiyle, binde bir muvazenelerini yine gör, anla. Şöyle ki: devamını okumak için tıklayınız

  Risale-i Nur Külliyatı Okuma Takip Çizelgeleri

  Risale-i Nur Okuma Takip çizelgeleri hazırlanmıştır.

  Çeşitli yayınevlerinin sayfa sayıları farklı olduğu için, her yayınevi için ayrı çizelgeler oluşturulmuştur.

  Excel tablosundaki Başlangıç Tarihi değiştirildiğinde diğer günler otomatik ayarlanmakta, böylece güncel bir takip çizelgesi oluşmaktadır.

  Hayırlı okumalar…

  RNK  Yayınevine göre :

  Kulliyat Takip Cizelgesi. RNK. 5 Sayfa

  Kulliyat Takip Cizelgesi. RNK. 10 Sayfa

  Kulliyat Takip Cizelgesi. RNK. 15 Sayfa

  Envar Yayınevine göre:

  Kulliyat-Takip-Cizelgesi.-Envar.-5-Sayfa

  Kulliyat-Takip-Cizelgesi.-Envar.-10-Sayfa

  Kulliyat-Takip-Cizelgesi.-Envar.-15-Sayfa

  Sözler Yayınevine göre:

  Kulliyat Takip Cizelgesi. Sozler. 5 Sayfa

  Kulliyat Takip Cizelgesi. Sozler. 10 Sayfa

  Kulliyat Takip Cizelgesi. Sozler. 15 Sayfa

  Kulliyat Takip Çizelgesi.Sozler. 5-10-20-30 Sayfa

  Yeni Asya Yayınevine göre:

  Kulliyat Takip Cizelgesi. 5 Sayfa

  Dünyanız Nurlansın.

  Exit mobile version